Avfall och återvinning

Här hittar du information om vad som gäller för dig som företagare när det kommer till avfallshantering, återvinning, källsortering med mera.

Det är Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) som ansvarar för renhållningen i Helsingborg på uppdrag av Helsingborgs stad.

Det är Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) du ska kontakta om du inte får svar på dina frågor kring sophämtning för företagare här eller på NSR:s webbplats.