Förorenat område

Förr i tiden var det inte helt ovanligt att man grävde ned giftigt avfall i marken eller att kemikaliespill lämnades utan åtgärd. Om du behöver sanera förorenad mark ska du anmäla detta till miljöförvaltningen.

Många köpare och säljare av fastigheter låter numera utföra markundersökningar i samband med fastighetsaffärer. Om behovet av sanering är stort minskar intresset för exploatering, framför allt i områden som inte är attraktiva i övrigt. Miljöförvaltningen handlägger årligen drygt 100 ärenden som rör kontroll av markföroreningar eller sanering av förorenade områden.

I vissa fall finns det risk att föroreningar sprider sig när man sanerar marken, därför måste du i förväg anmäla en sanering till miljöförvaltningen. Även om du påträffar en förorening, men inte tänker sanera bort den, måste du kontakta miljöförvaltningen.

Informera miljöförvaltningen om förorening på en fastighet

Om du har funnit föroreningar ska du meddela detta till miljöförvaltningen. Detta ska du göra även om du tidigare visste att området var förorenat.

Använd vår e-tjänst för att informera miljöförvaltningen

Anmäl sanering till miljöförvaltningen

Innan du påbörjar påbörjar sanering av förorenad mark, vatten, byggnad eller anläggning behöver du anmäla detta till miljöförvaltningen.

Använd vår e-tjänst för att anmäla sanering (efterbehandling).