Näringslivet i Helsingborg

Näringslivet i Helsingborg har en lång historia av entreprenörskap. Näringslivsfrågorna, som uppvisar en stor bredd hos oss, öppnar möjligheter för affärer och tillväxt och företagsklimatet är idag bland de bästa i landet.

Helsingborg och dess näringsliv finns mitt i en expansiv del av norra Europa, en sjudande vital del av den snabbväxande Öresundsregionen. Här har vi några kilometer till Danmark och närmare till Hamburg än till Stockholm. Här produceras en fjärdedel av Sveriges och Danmarks samlade BNP.

Helsingborg som kommun växer stadigt och idag har kommunen mer än 145 000 invånare, vilket gör att kommunen är den åttonde största kommunen i landet.