Näringsliv

Näringslivet i Helsingborg har en lång historia av entreprenörskap. Helsingborgs breda näringsliv öppnar möjligheter för affärer och tillväxt och företagsklimatet är idag bland det bästa i landet.

Helsingborg och dess näringsliv finns mitt i en expansiv del av norra Europa, en sjudande vital del av den snabbväxande Öresundsregionen. Danmark ligger några kilometer bort och det är närmre till Hamburg än Stockholm. Här produceras en fjärdedel av Sveriges och Danmarks samlade BNP.

Helsingborg som kommun växer stadigt och idag har kommunen mer än 145 000 invånare, vilket gör att kommunen är den åttonde största kommunen i landet.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?