Näringslivsfakta Helsingborg

Här hittar du näringslivsfakta om Helsingborg. Helsingborg är den största staden efter Köpenhamn och Malmö i den snabbväxande Öresundsregionen och inom Familjen Helsingborg. Antalet invånare i Helsingborg var 149 280 personer i december 2020. Det gör Helsingborg till Sveriges åttonde största stad.

Staden har ett aktivt näringsliv med stora möjligheter för etableringar. Det finns över 14 600 företag registrerade i Helsingborg och under 2020 startades strax över 1100 nya företag, femte flest bland Sveriges kommuner.

Lättillgänglig översikt av näringslivsfakta (pdf, 94 kB).

Facts about business in Helsingborg (pdf, 94 kB).

Antal företag

Sedan 2010 har antalet företag ökat och i slutet av 2020 fanns det 14 623 företag i Helsingborg. Liksom i övriga Sverige utgör små och medelstora företag den största delen av näringslivet. Merparten, cirka 60 procent, av företagen är enmansföretag utan anställda. Jämfört med Sverige som helhet är det en emellertid en lägre siffra, då enmansföretagen utgör 70 procent av arbetsställena på nationell nivå.

Värt att notera är att under 2016 avregistrerade Bolagsverket 918 inaktiva enskilda bolag vilket försvårar jämförbarheten mot tidigare år.

Branschstorlek

Helsingborg har ett varierat näringsliv, som med över 600 olika branscher inkluderar 75 procent av samtliga branscher. Totalt har över 75 000 sin arbetsplats i staden, en ökning med 18 000 sedan år 2000.

Inom näringslivet i Helsingborg ryms globala företag, småföretagare och kluster med unik profil och kompetens. Det finns en lång tradition inom parti- och detaljhandel samt logistik. Branscherna är nära sammanlänkade och stärker varandra och sysselsätter tillsammans över 24 procent av arbetskraften. Företagstjänster är en snabbväxande bransch som växt med över 2 000 anställda sedan år 2010, medan tillverkningsindustrin fortsätter att vara viktig i Helsingborg och sysselsätter över 6 400 personer.

Omsättning

2019 var den totala omsättningen för näringslivet i Helsingborg nära 139 miljarder kronor (exklusive moms). Handel stod för nära hälften av den totala omsättningen, medan tillverkningsindustri, logistik och byggbranschen står tillsammans för ytterligare 25 procent. Övriga branscher står för den sista fjärdedelen.

Omsättning per bransch 2019

Bransch Omsättning miljoner kronor Andel i procent
Handel 66 477 47,9
Tillverknings- och utvinningsindustri 13 410 9,7
Transport 11 124 8,0
Byggverksamhet 10 880 7,8
Företagstjänster 10 093 7,3
Fastigheter 6 731 4,9
Energi och miljö 5 376 3,9
Information och kommunikation 3 329 2,4
Bank och försäkring 3 035 2,2
Hotell och restauranger 2 238 1,6
Övriga branscher 5 950 4,3
Totalt 138 643 100

Största privata arbetsgivare

Sett till de största privata arbetsgivarna så är flertalet bolag inom handel, logistik och skärningspunkten däremellan. . Livsmedelskoncernen ICA är stadens största privata arbetsgivare (de flesta butiker drivs dock av privata handlare), följt av handelsföretaget IKEA, Total Produce inom logistik och läkemedelsproducenten Johnson & Johnson (McNeil). AcadeMedia driver ett flertal förskole- och skolverksamheter i staden, Resurs verkar inom betaltjänster, Berkway inom bemanning och Arriva driver busstrafik på uppdrag åt Skånetrafiken. Slutligen arbetar Greenfood-koncernen med livsmedelslogistik och Axel Johnson-sfären driver flera olika bolag inom handel.

De största privata arbetsgivarna i Helsingborg

Koncern Ingående bolag Anställda 2020-11-01
Ica-Handlarnas Förbund Apoteket Hjärtat, Hemtex, ICA-lagret, ICA Carl Krooks gata, ICA Gustavslund, ICA Mariastaden 1 600
IKEA IKEA, IKEA IT, Inter IKEA systems 1 375
Total Produce Plc Nowaste Logistics, Everfresh 675
Johnson & Johnson Inc McNeil 660
Academedia AB Academedia, Drottning Blankas gymnasium, NTI-gymnasiet, Procivitas, Pysslingen förskolor, Vittra med flera.. 555
Resurs Holding AB Resurs bank, Solid försäkringar 515
Berkway AB Femtiofemplus 510
Deutsche Bahn AG Arriva 500
Greenfood Cidron Sarl Ewerman, Salico 465
Axel Johnson-gruppen Axfood, Dagab, Filippa K, Hemköp, Kicks, Lagerhaus, Willys, Åhlens med flera. 460

Turism

Turismen är mycket viktig för Helsingborgs stad. Den omsätter hundratals miljoner varje år och är en fantastisk marknadsföring. Både i Sverige och övriga världen.

Under 2019 genomfördes över 791 000 kommersiella övernattningar på stadens hotell, vandrarhem och campingar. Det är den högsta siffran någonsin och en ökning med en halv procent, precis 4 000, jämfört med 2018. Med 12 procent av det totala antalet kommersiella gästnätter stod Helsingborg för något mer än var åttonde gästnatt i Skåne under 2018. Sedan 2012 har det skett en ökning av antalet kommersiella gästnätter i Helsingborg med hela 41 procent.

Turismen står i dag för 3,4 procent av den totala produktionen i kommunen. Hotell- och restaurangföretagen i Helsingborg, som är en stor del av besöksnäringen, anställer många yngre och personer med utländsk bakgrund. Totalt är nästan 3500 årsanställda sysselsatta inom turistnäringen i Helsingborg.

Årsrapport – Besöksnäringen i Helsingborg 2018 (pdf 5,48Mb)

Turismen i Helsingborg sommaren 2018 (pdf 2,49 MB)

Om statistiken

Alla siffror är hämtade från SCB, förutom statistik över antal företag som kommer från Bolagsverket. Statistiken är aktuell och uppdateras löpande i januari, april, juni och december 2021.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?