Näringslivsfakta Helsingborg

Här har vi samlat näringslivsfakta om Helsingborg. Helsingborg är den största staden efter Köpenhamn och Malmö i den snabbväxande Öresundsregionen och inom Familjen Helsingborg. Antalet invånare i Helsingborg var cirka 145 000 personer i januari 2019. Det gör Helsingborg till Sveriges åttonde största stad.

Staden har ett aktivt näringsliv med stora möjligheter för etableringar. Det finns över 14 500  företag registrerade i Helsingborg och under 2018 startades drygt 1000 nya företag.

Antal företag

Sedan 2010 har antalet företag ökat kontinuerligt och i slutet av 2018 fanns det 14 527 företag i Helsingborg. Liksom i övriga Sverige utgör små och medelstora företag den största delen av näringslivet. Merparten, cirka 60%, av företagen är enmansföretag utan anställda. Jämfört med Sverige som helhet är det en emellertid en lägre siffra, då enmansföretagen utgör 70% av arbetsställena på nationell nivå.

Värt att notera är att under 2016 avregistrerade Bolagsverket 918 inaktiva enskilda bolag vilket försvårar jämförbarheten mot tidigare år.

Branschstorlek

Helsingborg har ett varierat näringsliv, som med 622 olika branscher inkluderar 75% av samtliga branscher. Totalt har 71 000 sin arbetsplats i staden, en ökning med 15 000 sedan år 2000.

Inom näringslivet i Helsingborg ryms globala företag, småföretagare och kluster med unik profil och kompetens. Det finns en lång tradition inom parti- och detaljhandel samt logistik. Branscherna är nära sammanlänkade och stärker varandra och sysselsätter tillsammans 25 procent av arbetskraften. Företagstjänster är en snabbväxande bransch som växt med nära 1 400 anställda på sex år, medan tillverkningsindustrin fortsätter att vara viktig i Helsingborg och sysselsätter över 6 000 personer.

Omsättning

2017 var den totala omsättningen för näringslivet i Helsingborg omkring 130 miljarder kronor (exklusive moms). Handel stod för nära hälften av den totala omsättningen, medan företagstjänster, tillverkningsindustri och logistik står tillsammans för nära 25%.

Omsättning per bransch 2017

BranschOmsättning miljoner kronorAndel i procent
Handel63 43948,8
Tillverkningsindustri11 4979,2
Logistik10 8268,3
Företagstjänster9 7957,5
Byggverksamhet8 8936,8
Fastigheter5 3764,1
Energi och miljö5 0413,9
Bank och försäkring4 3243,3
Information och kommunikation2 9852,3
Hotell och restauranger2 1841,7
Vård och omsorg1 6211,2
Personliga och kulturella tjänster1 3931,1
Utbildning9470,7
Jordbruk, skogsbruk och fiske9040,7
Offentlig förvaltning3670,3
Okänt470,0
Totalt130 086100

Största företag

Sett till de största privata arbetsgivarna så är flertalet bolag inom handel, logistik och skärningspunkten däremellan. IKEA är stadens största privata arbetsgivare, följt av ICA (inga butiker är dock inräknade) och läkemedelsproducenten Johnson & Johnson (McNeil). Marvin Holding driver ett flertal förskole- och skolverksamheter i staden, Total Produce arbetar inom logistik och Nobina driver stads- och regionbusstrafiken på uppdrag åt Skånetrafiken. Vidare arbetar Posten Norge (Bring) inom logistik, Resurs inom betaltjänster, Attendo inom bemanning och Axel Johnson-sfären driver flera olika bolag inom handel.

De största företagen i Helsingborg

KoncernIngående bolagAnställda 2017-11-01
IKEAIKEA, IKEA IT, Inter IKEA systems1 500
Icahandlarnas Förbund ICA-lagret, förbutiker ICA Maxi (ej butiker)1 175
Johnson & Johnson Inc McNeil725
Marvin Holding Ltd Academedia, Hermods, IT-gymnasiet, Procivitas, Pysslingen förskolor, Vittra med flera.575
Total Produce Plc Everfresh, Nowaste Logistics575
Nobina ABNobina525
Posten Norge AS Bring475
Resurs Holding AB Resurs bank, Solid försäkringar475
Attendo AB Attendo475
B J A Croonen BV (Axel Johnson AB)Axfood, Elektro-Dynamo, Filippa K, Kicks, Lagerhaus, Åhlens med flera.425

Alla siffror förutom statistik över antal företag i Helsingborg är hämtade från SCB. Företagsstatistiken kommer från Bolagsverket. Statistiken är aktuell och uppdateras i december 2018.