Näringslivsfakta Helsingborg

Här hittar du näringslivsfakta om Helsingborg. Helsingborg är den största staden efter Köpenhamn och Malmö i den snabbväxande Öresundsregionen och inom Familjen Helsingborg. Antalet invånare i Helsingborg var 145 500 personer i januari 2019. Det gör Helsingborg till Sveriges åttonde största stad.

Staden har ett aktivt näringsliv med stora möjligheter för etableringar. Det finns över 14 500 företag registrerade i Helsingborg och under 2018 startades drygt 1000 nya
företag.

Antal företag

Sedan 2010 har antalet företag ökat kontinuerligt och i slutet av 2018 fanns det 14 527 företag i Helsingborg. Liksom i övriga Sverige utgör små och medelstora företag den största delen av näringslivet. Merparten, cirka 60%, av företagen är enmansföretag utan anställda. Jämfört med Sverige som helhet är det en emellertid en lägre siffra, då enmansföretagen utgör 70% av arbetsställena på nationell nivå.

Värt att notera är att under 2016 avregistrerade Bolagsverket 918 inaktiva enskilda bolag vilket försvårar jämförbarheten mot tidigare år.

Branschstorlek

Helsingborg har ett varierat näringsliv, som med 615 olika branscher inkluderar 75% av samtliga branscher. Totalt har över 72 000 sin arbetsplats i staden, en ökning med 16 000 sedan år 2000.

Inom näringslivet i Helsingborg ryms globala företag, småföretagare och kluster med unik profil och kompetens. Det finns en lång tradition inom parti- och detaljhandel samt logistik. Branscherna är nära sammanlänkade och stärker varandra och sysselsätter tillsammans 25 procent av arbetskraften. Företagstjänster är en snabbväxande bransch som växt med nära 1 400 anställda på sex år, medan tillverkningsindustrin fortsätter att vara viktig i Helsingborg och sysselsätter över 6 000 personer.

Omsättning

2018 var den totala omsättningen för näringslivet i Helsingborg omkring 134 miljarder kronor (exklusive moms). Handel stod för nära hälften av den totala
omsättningen, medan tillverkningsindustri, logistik och byggbranschen står
tillsammans för ytterligare 25%.

Omsättning per bransch 2018

BranschOmsättning miljoner kronorAndel i procent
Handel64 03547,8
Tillverknings- och utvinningsindustri13 0179,7
Transport11 3968,5
Byggverksamhet10 1427,6
Företagstjänster 9 9367,4
Fastigheter6 0064,5
Energi och miljö5 5054,1
Information och kommunikation3 1872,3
Bank och försäkring2 8992,2
Hotell och restauranger2 1951,7
Vård och omsorg1 6211,6
Personliga och kulturella tjänster1 4891,1
Utbildning9970,7
Jordbruk, skogsbruk och fiske9460,7
Offentlig förvaltning3680,3
Okänt340,0
Totalt134 094 100

Största företag

Sett till de största privata arbetsgivarna så är flertalet bolag inom handel, logistik och skärningspunkten däremellan. IKEA är stadens största privata arbetsgivare, följt av ICA (inga butiker är dock inräknade) och läkemedelsproducenten Johnson & Johnson (McNeil). Total Produce arbetar inom logistik, AcadeMedia driver ett flertal förskole- och skolverksamheter i staden och Nobina driver busstrafik på uppdrag åt Skånetrafiken. Vidare arbetar Resurs inom betaltjänster, Attendo inom bemanning,  Axel Johnson-sfären driver flera olika bolag inom handel och Peab inom bygg och anläggning.

De största företagen i Helsingborg

KoncernIngående bolagAnställda 2018-11-01
IKEAIKEA, IKEA IT, Inter IKEA systems1 739
Icahandlarnas Förbund ICA-lagret, (ej butiker)1 258
Johnson & Johnson Inc McNeil725
Total Produce Plc Everfresh, Nowaste Logistics584
AcadeMedia AB Academedia, Hermods, IT-gymnasiet, Procivitas, Pysslingen förskolor, Vittra med flera.543
Nobina ABNobina525
Resurs Holding AB (publ) Resurs bank, Solid försäkringar507
Attendo AB Attendo475
B J A Croonen BV Axfood, Elektro-Dynamo, Filippa K, Kicks, Lagerhaus, Åhlens med flera.452
Peab AB Peab415

Alla siffror är hämtade från SCB, förutom statistik över antal företag som kommer från Bolagsverket. Statistiken är aktuell och uppdateras i december 2019.