Näringslivsfakta Helsingborg

Här hittar du näringslivsfakta om Helsingborg. Helsingborg är den största staden efter Köpenhamn och Malmö i den snabbväxande Öresundsregionen och inom Familjen Helsingborg. Antalet invånare i Helsingborg var 145 500 personer i januari 2019. Det gör Helsingborg till Sveriges åttonde största stad.

Staden har ett aktivt näringsliv med stora möjligheter för etableringar. Det finns över 14 500 företag registrerade i Helsingborg och under 2018 startades drygt 1000 nya
företag.

Antal företag

Sedan 2010 har antalet företag ökat kontinuerligt och i slutet av 2019 fanns det 14 677 företag i Helsingborg. Liksom i övriga Sverige utgör små och medelstora företag den största delen av näringslivet. Merparten, cirka 60 procent, av företagen är enmansföretag utan anställda. Jämfört med Sverige som helhet är det en emellertid en lägre siffra, då enmansföretagen utgör 70 procent av arbetsställena på nationell nivå.

Värt att notera är att under 2016 avregistrerade Bolagsverket 918 inaktiva enskilda bolag vilket försvårar jämförbarheten mot tidigare år.

Branschstorlek

Helsingborg har ett varierat näringsliv, som med 615 olika branscher inkluderar 75 procent av samtliga branscher. Totalt har över 73 500 sin arbetsplats i staden, en ökning med 16 000 sedan år 2000.

Inom näringslivet i Helsingborg ryms globala företag, småföretagare och kluster med unik profil och kompetens. Det finns en lång tradition inom parti- och detaljhandel samt logistik. Branscherna är nära sammanlänkade och stärker varandra och sysselsätter tillsammans 25 procent av arbetskraften. Företagstjänster är en snabbväxande bransch som växt med över 1 400 anställda på åtta år, medan tillverkningsindustrin fortsätter att vara viktig i Helsingborg och sysselsätter över 6 400 personer

Omsättning

2018 var den totala omsättningen för näringslivet i Helsingborg omkring 134 miljarder kronor (exklusive moms). Handel stod för nära hälften av den totala
omsättningen, medan tillverkningsindustri, logistik och byggbranschen står
tillsammans för ytterligare 25 procent.

Omsättning per bransch 2018

BranschOmsättning miljoner kronorAndel i procent
Handel64 03547,8
Tillverknings- och utvinningsindustri13 0179,7
Transport11 3968,5
Byggverksamhet10 1427,6
Företagstjänster 9 9367,4
Fastigheter6 0064,5
Energi och miljö5 5054,1
Information och kommunikation3 1872,3
Bank och försäkring2 8992,2
Hotell och restauranger2 1951,7
Vård och omsorg1 6211,6
Personliga och kulturella tjänster1 4891,1
Utbildning9970,7
Jordbruk, skogsbruk och fiske9460,7
Offentlig förvaltning3680,3
Okänt340,0
Totalt134 094 100

Största privata arbetsgivare

Sett till de största privata arbetsgivarna så är flertalet bolag inom handel, logistik och skärningspunkten däremellan. IKEA är stadens största privata arbetsgivare, följt av ICA (de flesta butiker drivs av privata handlare) och läkemedelsproducenten Johnson & Johnson (McNeil). Total Produce arbetar inom logistik, AcadeMedia driver ett flertal förskole- och skolverksamheter i staden och Nobina driver busstrafik på uppdrag åt Skånetrafiken. Vidare arbetar Resurs inom betaltjänster, Attendo inom bemanning,  Axel Johnson-sfären driver flera olika bolag inom handel och Peab inom bygg och anläggning.

De största privata arbetsgivarna i Helsingborg

KoncernIngående bolagAnställda 2019-11-01
IkeaIkea, Ikea IT, Inter Ikea systems1 550
Ica-handlarnas Förbund Apoteket Hjärtat, Hemtex, Ica-lagret, Ica Carl Krooks gata, Ica Gustavslund, Ica Mariastaden.1 430
Johnson & Johnson Inc McNeil725
Total produce Plc Everfresh, Nowaste logistics648
Academedia AB Academedia, Hermods, IT-gymnasiet, Procivitas, Pysslingen förskolor, Vittra med flera.537
Nobina ABNobina525
Resurs Holding AB Resurs bank, Solid försäkringar508
Peab AB Peab434
Attendo AB Attendo432
Axel Johnson-gruppen Axfood, Dagab, Filippa K, Hemköp, Kicks, Lagerhaus, Willys, Åhlens med flera.430

Alla siffror är hämtade från SCB, förutom statistik över antal företag som kommer från Bolagsverket. Statistiken är aktuell och uppdateras i december 2020.

Turism

Turismen är mycket viktig för Helsingborgs stad. Den omsätter hundratals miljoner varje år och är en fantastisk marknadsföring. Både i Sverige och övriga världen.

Under 2018 genomfördes över 787 000 kommersiella övernattningar på stadens hotell, vandrarhem och campingar. Det är den högsta siffran någonsin och en ökning med närmare 2,1 procent, över 16 000, jämfört med 2017. Sedan 2012 har det skett en ökning av antalet kommersiella gästnätter i Helsingborg med hela 41 procent.

Ökningen av antalet gästnätter i Helsingborg under 2018 var lägre än för Sverige, som ökade med 3,7 procent, och lägre än för Skåne, som med över 6 miljoner övernattningar ökade med 5,5 procent. Med 13 procent av det totala antalet kommersiella gästnätter stod Helsingborg för något mer än var åttonde gästnatt i Skåne under 2018.

Antalet internationella gästnätter minskade

Antalet utländska gästnätter under 2018 minskade något till nära 179 000, vilken innebar en minskning med 2,9 procent motsvarande strax över 5 000 gästnätter. Minskningen måste dock ställas mot att antalet utländska gästnätter mellan 2016 och 2017 ökade rekordartat med drygt 28 000 eller 17,9 procent. Därmed är 2018 års siffror trots minskningen de näst högsta någonsin och fortsatt 70 000 fler än 2012, en ökning med runt 64 procent på sex år.

Turismen står i dag för 3,4 procent av den totala produktionen i kommunen. Hotell- och restaurangföretagen i Helsingborg, som är en stor del av besöksnäringen, anställer många yngre och personer med utländsk bakgrund.  Totalt är nästan 3500 årsanställda sysselsatta inom turistnäringen i Helsingborg.

Årsrapport – Besöksnäringen i Helsingborg 2018 (pdf 5,48Mb)

Turismen i Helsingborg sommaren 2018 (pdf 2,49 MB)

Årsrapport – Besöksnäringen i Helsingborg 2017 (pdf 2,84 MB)

Gästnätter sommaren 2017 (pdf 895 KB)