Näringslivsfrukost

Nästa HBG Frukost arrangeras 3 september. Temat är framtidens fordon.

När nu sommarsemestrarna strax är avklarade går vi raskt till årets tredje HBG-Frukost där Företagarna tar hand om värdskapet och bjuder på en riktigt spännande föreläsning.

Rådgivningsbyrån KPMG har i tjugo år i följd tagit fram rapporten Global Automotive Executive Survey.  I årets upplaga har omkring 2000 konsumenter och 1 000 beslutsfattare inom fordons- och teknikindustrin intervjuats om läget och framtidsutsikterna för fordonsindustrin.  En aktör som i rapporten sticker ut vad gäller såväl tillväxt som teknisk utveckling inom till exempel elektrifiering och självkörande bilar är BMW.

I dag får vi träffa Carl Lindwall som är Area Manager BMW i Sweden. Han kommer att ge oss insyn i hur man tänker om framtiden på BMW. När kommer egentligen den första helt självkörande bilen? Vilka är utmaningarna för bilindustrin, människan och samhället? Vem blir först och kommer det gå att tillverka så mycket batterier?

Förutom dagens huvudtalare får vi som vanligt en liten uppdatering av Peter Danielsson om vad som är på gång i Helsingborg.   Sist men inte minst är det ett utmärkt tillfälle att knyta nya kontakter. Det är faktiskt själva syftet med HBG Frukost.

  • 07.30 – Tid för samtal och mingel.
  • 08.00 – Programmet startar
  • 09.00 – Avslut

Välkommen!

Anmäl dig via inavjo.se.

HBG-Frukost är ett samarbete mellan Företagarna, Handelskammaren, Helsingborgs stad och Svenskt Näringsliv med syfte att skapa en plattform för relationsbyggande och kunskapsdelning.

Vill du får löpande information om näringslivsfrukostarna? Anmäl dig via naringslivsservice@helsingborg.se.