Näringslivsfrukost

Nästa Näringslivsfrukost arrangeras 7 maj 2019 på Elite Hotel Marina Plaza klockan 07.30-09.00.

Jämställda styrelser ger bättre tillväxt och ökad lönsamhet! Men varför syns det fortfarande i så låg utsträckning i styrelser och ledningsgrupper och hur gör vi för att på bästa sätt få användning för denna vetskap? Detta  och en del annat kommer det att pratas om på årets andra HBG-Frukost som tar avstamp i Handelskammarens arbete med sin 100-lista.

I börsbolag börjar det se bättre ut med jämställdheten i styrelserummet, men ägarledda bolag har fortfarande låg representation av kvinnor i styrelserna.  Att börsbolag har högre representation av kvinnor i sina styrelser beror troligen på att man är publika och transparenta. Men hur ska ägarledda bolag öka sin representation? Vi kan inte längre bortse från att ju mer jämställd en styrelse är, desto mer fokuserar styrelsen på tydlig kommunikation till anställda, kundnöjdhet och socialt ansvarstagande. Bolagen blir dessutom mer lönsamma – och det är väl ett skäl så gott som något.

Vad kan företag vinna på att öka mångfalden i styrelserummet och hur kan man få ägare och valberedningar att söka bredare? Och var finns alla dessa kompetenta kvinnor?

Huvudtalare är Ulrika Dieroff affärsservicechef Sydsvenska Handelskammaren och Kristina Jarring Lilja förtroendespecialist och professionell styrelseledamot.

Vi avslutar med en intressant paneldiskussion. Namnen på paneldeltagarna släpps inom kort.

07.30 – Tid för samtal och mingel.
08.00 – Programmet startar
09.00 – Avslut

Anmäl dig via invajo.se

Välkommen!

*HBG-Frukost är ett samarbete mellan Företagarna, Handelskammaren, Helsingborgs stad och Svenskt Näringsliv med syfte att skapa en plattform för relationsyggande och kunskapsdelning.

Vill du får löpande information om näringslivsfrukostarna? Anmäl dig via naringslivsservice@helsingborg.se.