Näringslivsfrukost

Nästa HBG Frukost arrangeras 3 september.

HBG-Frukost är ett samarbete mellan Företagarna, Handelskammaren, Helsingborgs stad och Svenskt Näringsliv med syfte att skapa en plattform för relationsbyggande och kunskapsdelning.

Vill du får löpande information om näringslivsfrukostarna? Anmäl dig via naringslivsservice@helsingborg.se.