Näringslivsranking och Nöjd Kund Index

Helsingborgs stad vill veta vad du tycker om oss. Att jämföra sig med andra är också ett bra sätt att lära av andra. Svenskt Näringslivs näringslivsranking om företagsklimat är ett sätt för staden att utvecklas och Insikt, som genomförs av de flesta av Sveriges kommuner, ett annat.

Löpande Insikt är en mätning av kommunernas företagsservice. Det är en webbenkätundersökning. Företagare som varit i kontakt med kommunen och har ett avslutat ärende om bygglov, livsmedelstillsyn, miljö och hälsa, brandfarlig vara eller skydd mot olycka, liksom serveringstillstånd, kan få en enkät om hur de  upplevde den kontakten.

Helsingborgs stad förbättrar sitt företagsklimat och nöjdkundindex (NKI).

Enkätundersökningen har tidigare genomförts vartannat år mellan 2011-2015. Men nu kan frågan komma direkt efter att ärendet är avslutat.

Nöjd Kund Index i nationell undersökning

2011 fick kommunerna en ny möjlighet att snappa upp företagares åsikter genom Insikt, en servicemätning av kommunernas företagsservice. Undersökningen var nationell och drevs av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Tanken är att öka kunskapen kring företagens syn på kommunen och skapa underlag för förbättringsarbete.

Företag som haft avslutade ärenden året får e-post med en webbenkät. Frågorna handlar om hur de uppfattar kommunens information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.

Ärendena kommer från brand (tillstånd och tillsyn), bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.

SKL sammanställer näringslivsranking

Svarsfrekvensen har ständigt gått upp i Helsingborg, liksom de sammanfattande betygen. SKL sammanställer en rankning men det viktigaste för oss är att företagen blir nöjdare. Helsingborgs resultat har förbättrats varje år och vi arbetar hela tiden med att förstå och ta till oss företagens uppfattningar.

Tack för att ni hjälper staden att bli bättre.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 - 17:00

Torsdag: 08:00 - 18:00

Fredag: 08:00 - 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00