Politiska mål för näringslivet

År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, globala, gemensamma och balanserade staden för människor och företag.

För att komma dit har staden 2020 antagit ett nytt näringslivsprogram som pekar ut prioriteringar och utvecklingsområden för de närmsta fyra åren.

Programmet är ett vägledande verktyg för att stadens näringslivsarbete ska möta en av stadens inriktningar om att Helsingborg ska vara en av Europas mest innovativa städer.

Vi behöver också ta höjd för hur näringsliv och kommun kan arbeta med gemensamma utmaningar; Helsingborg är en förebild i hur vi gemensamt med näringslivet skapar transformation för att möta en allt mer oförutsägbar värld.

För 2019-2020 har Kommunfullmäktige satt mål kring företagsklimatet, där företagens bedömning av stadens service och myndighetsutövning ska mätas i NKI (Nöjd Kund Index).

Vägval och prioriterade områden

Utgångspunkten är en hållbar plats som är attraktiv för människor och företag.

Vägvalen speglar programmets prioriterade områden, som bygger på en analys av nuläget efter intervjuer med näringsliv, Lunds universitet och stadens egen organisation och ett omfattande remissförfarande. För varje område har vi använt strukturen ”DET VILL VI – SÅ GÖR VI – SÅ MÄRKS DET”.

Våra prioriterade områden är:

  • Innovation och företagsamhet
  • Kompetent arbetskraft
  • Platsens kvaliteter
  • Utrymme för hållbar tillväxt
  • Lätt att göra rätt

Läs näringslivsprogrammet i sin helhet.
Läs den kortare versionen av programmet.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?