Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Politiska mål för näringslivet

År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, globala, gemensamma och balanserade staden för människor och företag. För att komma dit har staden antagit strategiska mål som omfattar alla förvaltningar och bolag.

Ett nytt näringslivsprogram som pekar ut prioriteringar och utvecklingsområden för de närmaste fyra åren antogs 2015.

För näringslivsprogrammet har vi valt ut de strategiska målen som är mest relevanta för vårt näringslivsarbete:

  • Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor
  • Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv
  • Helsingborg ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor
  • Helsingborgs ska vara en öppen och inkluderande stad

Målen innebär att vi fortsätter med vårt utvecklingsarbete för att skapa Sveriges mest attraktiva stad för företagsamma människor och locka människor till att investera eller starta företag i staden.

Viljeinriktningar och prioriteringar

  1. En plats för företag och företagsamma människor
  2. Det bästa företagsklimatet
  3. Bygga vidare på Helsingborgs styrkor
  4. Stärka innovations- och konkurrenskraft

Läs hela Näringslivsprogrammet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of foretagare.helsingborg.se/wp. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close