Politiska mål för näringslivet

År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, globala, gemensamma och balanserade staden för människor och företag. För att komma dit har staden antagit politiska mål för näringslivet som omfattar alla förvaltningar och bolag.

Ett nytt näringslivsprogram som pekar ut prioriteringar och utvecklingsområden för de närmsta fyra åren antogs 2015.

För näringslivsprogrammet har strategiska mål, relevanta för näringslivsarbetet, valts ut:

  • Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor
  • Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv
  • Helsingborg ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor
  • Helsingborgs ska vara en öppen och inkluderande stad

Målen innebär att staden fortsätter sitt utvecklingsarbete för att skapa Sveriges mest attraktiva stad för företagsamma människor och locka människor till att investera eller starta företag i staden.

Viljeinriktningar och prioriteringar för politiska mål för näringslivet

  1. En plats för företag och företagsamma människor
  2. Det bästa företagsklimatet
  3. Bygga vidare på Helsingborgs styrkor
  4. Stärka innovations- och konkurrenskraft