Politiska mål för näringslivet

Stadens fyra prioriterade områden är trygghet, innovation, integration och livskvalitet. År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, globala, gemensamma och balanserade staden för människor och företag.

Näringslivsprogrammet

År  2020 antog staden ett nytt näringslivsprogram som pekar ut prioriteringar och utvecklingsområden för de närmsta fyra åren.

Näringslivsprogrammet är ett vägledande verktyg för att stadens näringslivsarbete ska möta en av stadens inriktningar om att Helsingborg ska vara en av Europas mest innovativa städer.

Vi behöver också ta höjd för hur näringsliv och kommun kan arbeta med gemensamma utmaningar; Helsingborg är en förebild i hur vi gemensamt med näringslivet skapar transformation för att möta en allt mer oförutsägbar värld.

Kommunfullmäktige har uppsatta mål kring företagsklimatet, där företagens bedömning av stadens service och myndighetsutövning ska mätas i NKI (Nöjd Kund Index).

Vägval och prioriterade områden

Utgångspunkten är en hållbar plats som är attraktiv för människor och företag.

Vägvalen speglar programmets prioriterade områden, som bygger på en analys av nuläget efter intervjuer med näringsliv, Lunds universitet och stadens egen organisation och ett omfattande remissförfarande. För varje område har vi använt strukturen ”DET VILL VI – SÅ GÖR VI – SÅ MÄRKS DET”.

Våra prioriterade områden är:

  • Innovation och företagsamhet
  • Kompetent arbetskraft
  • Platsens kvaliteter
  • Utrymme för hållbar tillväxt
  • Lätt att göra rätt

Staden har även en samverkansöverenskommelse med polisen i Helsingborg för att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.

Läs näringslivsprogrammet i sin helhet.
Läs den kortare versionen av programmet.
Läs mer om hur vi skapar ett tryggt företagsklimat i staden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 - 17:00

Torsdag: 08:00 - 18:00

Fredag: 08:00 - 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00