Leverantör av hemservice

Helsingborgs stad använder ett kundvalsystem när det gäller hemservice. Det innebär att kunden själv väljer vilken leverantör som ska utföra insatserna. Du som vill bli leverantör av hemservice måste först ansöka om att bli godkänd av vård- och omsorgsnämnden.

Bergalidens vårdboende. Foto Anna Olsson.

Det krävs tillstånd från Inspektionen för Vård- och Omsorg (IVO) för att få bedriva hemserviceverksamhet. Läs mer på IVO.se

Villkoren för att bli godkänd finns beskrivna i Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice, pdf 452 kb . Där fyller du även i din ansökan. Utöver ansökan ska du skicka in en presentation av ditt företag. Fyll i presentationsmallen, pdf 69 kB. Alla leverantörer som blir godkända får sedan sin presentation publicerad på stadens hemsida. Presentationerna skickas även hem till den kund som ansöker om hemservice.

När en kund som har fått beslut om hemservice väljer ditt företag ska ni träffas och tillsammans upprätta en serviceplan. Vård- och omsorgsförvaltningen rekommenderar er att använda följande serviceplan, pdf 38 kB.

Därefter ska ni skriva ner antalet planerade timmar per månad i blanketten underlag för kundavgift, pdf 34 kB. Vid varje tillfälle hos kunden ska ni även skriva ner tidsåtgången för utförda insatser i blanketten månadsredovisning, pdf 37 kB.

Läs mer om hemservice.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?