Serveringstillstånd för alkohol

Här kan du få information om serveringstillstånd för alkohol och vad som gäller för dig som krögare i Helsingborg.

För att servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck måste du ha serveringstillstånd. Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdryck mot betalning eller ersättning. Ersättningens storlek har ingen betydelse. Det betyder till exempel att en alkoholdryck som säljs till självkostnadspris, ingår i entréavgift eller deltagaravgift också är servering.

Avgifter för serveringstillstånd.

När behöver du inte ett serveringstillstånd?

I det flesta fall behövs ett serveringstillstånd för att få servera alkoholdrycker. Men det finns undantag. Du behöver inget serveringstillstånd om alla nedanstående tre krav är uppfyllda

  1. Om det avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, det vill säga ett slutet sällskap
  2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
  3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Exempel på när du inte behöver något serveringstillstånd kan vara en privat bröllopsfest eller ett 50-årskalas.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?