Anmäl förändringar i serveringstillstånd

Ska din lokal byggas om eller ska verksamheten byta namn, adress eller inriktning? Ska ägandeförhållandena ändras eller ska verksamheten upphöra? Tänk på att du måste anmäla detta i god tid till tillståndsenheten.

Det gör du genom vår e-tjänst (kräver anmälan som webbkund och inloggning med e-legitimation).

Det här ska du anmäla:

  • Ändrad verksamhetsinriktning: om verksamhetens inriktning ändras från att till exempel vara en renodlad matrestaurang till en restaurang med
    dans.
  • Ombyggnad av serveringslokal: om du gör en förändring av serveringslokalen.
  • Ändring av firmanamn och postadress: om uppgifter ändras, till exempel namn eller adress.
  • Personer med betydande inflytande: ändringar i ägandeförhållanden, styrelse eller byte av driftsansvarig.
  • När verksamheten upphör

Ta gärna kontakt med tillståndsenheten om du är osäker på vad du behöver anmäla.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?