Anmäl förändringar i serveringstillstånd

Ska din lokal byggas om eller ska verksamheten byta namn, adress eller inriktning? Ska ägandeförhållandena ändras eller ska verksamheten upphöra? Tänk på att du måste anmäla detta i god tid till tillståndsenheten.

Det gör du genom vår e-tjänst (kräver anmälan som webbkund och inloggning med e-legitimation).

Det här ska du anmäla:

  • Ändrad verksamhetsinriktning: om verksamhetens inriktning ändras från att till exempel vara en renodlad matrestaurang till en restaurang med
    dans.
  • Ombyggnad av serveringslokal: om du gör en förändring av serveringslokalen.
  • Ändring av firmanamn och postadress: om uppgifter ändras, till exempel namn, adress eller ändring av namn på serveringsstället.
  • Personer med betydande inflytande: ändringar i ägandeförhållanden, styrelse eller byte av driftsansvarig.
  • När verksamheten upphör: När en verksamhet upphör ska du dessutom lämna in en restaurangrapport till tillståndsenheten senast 14 dagar efter det att verksamheten har upphört.

Ta gärna kontakt med tillståndsenheten om du är osäker på vad du behöver anmäla.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?