Miljö och hälsa i din bransch

En god och hälsosam miljö är viktigt för alla i Helsingborg. Du som driver eller ska starta ett företag ska därför se till att din verksamhet inte påverkar miljön eller människors hälsa. På de här sidorna finns information om vilka lagar och regler som gäller i din bransch och för din verksamhet.

Grunden för miljölagstiftningen i Sverige är de allmänna hänsynsreglerna som miljöbalken vilar på. Miljöbalken ska främja en hållbar utveckling i Helsingborg och Sverige så att vi och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Därför är det viktigt att du vet vilka lagar och regler som gäller för den bransch du är verksam i.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?