Fordon och verkstad

Du som driver eller vill starta en fordonstvätt, drivmedelsstation eller verkstad måste tänka på hur du hanterar drivmedel, olja och tungmetaller i din verksamhet. Det är viktigt att du skyddar mark och dagvattensystem från föroreningar och har en oljeavskiljare för att samla upp spillvatten, som sedan renas. Du ska också förvara kemikalier säkert och ta hand om avfall på rätt sätt. På de här sidorna hittar du mer information av vad som gäller för din verksamhet.

Foto: Helsingborgs stad

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?