Leverantör av hemvård och hemsjukvård

Helsingborgs stad använder ett kundvalssystem när det gäller hemvård och hemsjukvård. Det innebär att kunden själv väljer vilken leverantör som ska utföra insatserna. Du som vill bli leverantör av hemvård och hemsjukvård måste först ansöka om att bli godkänd av vård- och omsorgsnämnden.

Äldre kvinna och yngre kvinna ser på varandra och ler.

I förfrågningsunderlaget för hemvård och hemsjukvård finns en beskrivning av insatserna samt de särskilda villkor som du måste uppfylla för att bli godkänd. Där fyller du även i din ansökan. Vård- omsorgsnämnden kommer löpande att teckna avtal med godkända leverantörer.

Du behöver ett tillstånd från Inspektionen för Vård- och Omsorg (IVO) för att få bedriva hemvårdsverksamhet. Läs mer på IVO.se

Du hittar förfrågningsunderlaget här.

Ansökan

Ansök om att driva hemvård via Kommersannons webbplats.

För mer information kontakta Hilda Ofi, LOV-samordnare på telefon 042-10 50 00.

Läs mer om hemvård.
Läs mer om hemsjukvård.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?