Leverantör av daglig verksamhet

Nu kan privata företag ansöka om att få driva daglig verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Alla som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget får etablera sig.

Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad bjuder in intresserade leverantörer att ansöka om godkännande att bedriva daglig verksamhet. Upphandlingen genomförs enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Förfrågningsunderlaget beskriver tjänsten daglig verksamhet samt de särskilda kontraktsvillkor som sökanden måste uppfylla.

Vård- och omsorgsnämnden kommer löpande att teckna avtal med godkända leverantörer. Sökanden ska senast vid avtalsstart uppvisa tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att bedriva verksamheten. Villkoren för att bli godkänd finns beskrivna i förfrågningsunderlaget för daglig verksamhet. Du hittar förfrågningsunderlaget på Kommersannons webbplats.

Alla leverantörer som blir godkända får sedan sin presentation publicerad på stadens hemsida.

Ansökan

Ansök om att driva daglig verksamhet via Kommersannons webbplats.

För mer information kontakta Centralen för sysselsättning, vård- och omsorgsförvaltningen på telefon 042-10 60 88. Mejla Centralen för sysselsättning.

Läs mer om daglig verksamhet.