Leverantör av daglig verksamhet

Privata företag kan ansöka om att få driva daglig verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Alla som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget får etablera sig.

Kvinna målar en tavla som ligger på ett bord. En man står bakom och ser på.
Deltagare på daglig verksamhet Ateljé City. Samtyckesavtal finns hos SLF.

Helsingborgs stad strävar efter att alla personer med funktionsnedsättning som omfattas av LSS uppnår goda levnadsvillkor och att de får en meningsfull sysselsättning. Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad bjuder in intresserade leverantörer att ansöka om att bedriva daglig verksamhet. Upphandlingen genomförs enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Förfrågningsunderlaget beskriver tjänsten daglig verksamhet samt de särskilda villkor som sökanden måste uppfylla. Vård- och omsorgsnämnden kommer löpande att teckna avtal med godkända leverantörer. Sökanden ska senast vid avtalsstart ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att bedriva verksamheten. Villkoren för att bli godkänd finns beskrivna i förfrågningsunderlaget för daglig verksamhet

Du hittar förfrågningsunderlaget här.

Alla leverantörer som blir godkända får sedan sin presentation publicerad på stadens hemsida.

Ansökan

Ansök om att driva daglig verksamhet via Kommersannons webbplats.

För mer information kontakta Hilda Ofi, LOV-samordnare på telefon 042-10 50 00.

Läs mer om daglig verksamhet.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?