Livsmedelsverksamhet

Du som driver en livsmedelsverksamhet ansvarar för att dina livsmedel är säkra att äta, att de är rätt märkta och att de håller den kvalitet som utlovas. Livsmedel är inte bara mat. Drycker, kosttillskott, prestationshöjande preparat och liknande produkter räknas också som livsmedel.

Det är vi på miljöförvaltningen i Helsingborgs stad som ansvarar för att kontrollera att alla verksamheter i kommunen följer livsmedelslagstiftningens krav. Vårt uppdrag är att bedriva tillsyn, det vill säga kontrollera att du som livsmedelsföretagare följer de lagar och regler som finns, för att ingen ska bli sjuk eller vilseledd av den mat som du serverar eller säljer. Detta på uppdrag av miljönämnden, som består av folkvalda politiker.

Nu är smittskydd lag på din servering

Från den 1 juli 2020 gäller en tillfällig lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen i Sverige. Lagen gäller till 30 september 2021 och betyder att serveringar som vänder sig till allmänheten är skyldiga att göra åtgärder mot trängsel. Du som driver servering ska utforma dina lokaler och utomhusområden för att undvika trängsel och förhindra smittspridning. Här hittar du mer information om lagen, Folkhälsomyndighetens föreskrifter och svar på vanliga frågor om trängsel.

Vi behöver din information

För att vi ska kunna bedriva en effektiv livsmedelskontroll krävs att vi har uppdaterad information om just din verksamhet. Därför är det viktigt att du i god tid informerar oss om att du ska starta en livsmedelsverksamhet, göra en förändring i din livsmedelsverksamhet eller avsluta den helt. Det spelar ingen roll om du driver verksamheten i vinstsyfte eller inte.

Läs mer om att starta en livsmedelsverksamhet
Läs mer om att förändra en livsmedelsverksamhet
Läs mer om att avsluta en livsmedelsverksamhet

Registrera alltid innan du startar

En registrering hos bolagsverket eller skattemyndigheten ersätter inte en registrering hos oss på miljöförvaltningen. Tänk på att du måste registrera din verksamhet innan du startar, annars begår du ett brott mot livsmedelslagstiftningen och riskerar åtal.

Läs mer om att driva en livsmedelsverksamhet

Anmäl din verksamhet i stadens e-tjänster

Använd stadens e-tjänster för att registrera, förändra eller avregistrera din livsmedelsverksamhet. Du hittar rätt tjänster under fliken ”Livsmedel”.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?