Livsmedelsverksamhet

Du som driver en livsmedelsverksamhet ansvarar för att dina livsmedel är säkra att äta, att de är rätt märkta och att de håller den kvalitet som utlovas. Livsmedel är inte bara mat. Drycker, kosttillskott, prestationshöjande preparat och liknande produkter är också det.

Det är vi på miljöförvaltningen i Helsingborgs stad som har ansvar att kontrollera att alla verksamheter i kommunen följer livsmedelslagstiftningens krav. Vi bedriver tillsyn, vilket betyder att vi kontrollerar att du och andra livsmedelsföretagare följer de lagar och regler som finns. Målet är att ingen ska bli sjuk eller vilseledd av den mat som du serverar eller säljer. Vi arbetar på uppdrag av folkvalda politiker i miljönämnden.

Vi behöver din information

För att vi ska kunna bedriva en effektiv livsmedelskontroll krävs att vi har uppdaterad information om just din verksamhet. Därför är det viktigt att du i god tid informerar oss om att du ska starta en livsmedelsverksamhet, göra en förändring i din livsmedelsverksamhet eller avsluta den helt. Det spelar ingen roll om du driver verksamheten i vinstsyfte eller inte.

Anmäl din verksamhet i e-tjänsten

Använd stadens e-tjänster för att registrera, förändra eller avregistrera din livsmedelsverksamhet.

Registrera alltid innan du startar

En registrering hos bolagsverket eller skattemyndigheten ersätter inte en registrering hos oss på miljöförvaltningen. Tänk på att du måste registrera din verksamhet i e-tjänsten innan du startar, annars begår du ett brott mot livsmedelslagstiftningen och riskerar åtal.

Vid ett ägarbyte eller om verksamheten flyttar måste du alltid registrera din anläggning på nytt. Samma sak gäller vid en ombildning av ditt livsmedelsföretag, där verksamheten drivs med ett nytt organisationsnummer, även om det är samma personer som driver den.

Informera när du förändrar något

När du förändrar din livsmedelsverksamhet måste du informera miljöförvaltningen om det. Förändringen kan i vissa fall påverka din verksamhets riskklassning, så att behovet av kontroll och avgiften för den behöver ändras. Här är några exempel på förändringar som behöver anmälas till oss i e-tjänsten.

  • Storleken på din verksamhets produktion har ökat eller minskat.
  • Din verksamheten har ändrat inriktning, till exempel från café till restaurang eller från mottagningskök till tillagningskök.
  • Din verksamhets produkter börja vända sig till känsliga konsumentgrupper, eller slutar med det.
  • Din verksamhets ansvar för märkning och presentation av livsmedel har förändrats.

Avsluta i god tid

Om din livsmedelsverksamhet ska upphöra, är det viktigt att du avregistrerar den så snart du vet om det. Det sparar både oss och dig själv tid och onödigt arbete. Du avregistrerar din verksamhet i e-tjänsten och legitimerar dig med e-legitimation.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 - 17:00

Torsdag: 08:00 - 18:00

Fredag: 08:00 - 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00