Starta livsmedelsverksamhet

Planerar du att öppna restaurang, café eller kanske en mobil livsmedelsverksamhet? Tänk på att om du startar en ny verksamhet, eller tar över en som redan är etablerad, så måste du skicka in en ny anmälan om registrering till oss på miljöförvaltningen. Detta ska du göra senast två veckor innan du ska starta.

Tänk på att även om verksamheten är registrerad sedan tidigare, så gäller registreringen bara för det företag som driver verksamheten idag. Om verksamheten byter ägare eller överlåts, så måste det företag som tar över verksamheten anmäla detta till miljöförvaltningen.

Kom ihåg att registrera

De allra flesta företag ska vara registrerade  för att få sälja eller servera livsmedel. Kravet på registrering gäller till exempel restauranger, caféer, skolkök, mottagningskök, industrier, grossister, butiker, e-handel, kiosker och foodtrucks. Även verksamheter som inte hanterar livsmedel fysiskt, till exempel huvudkontor och matmäklare omfattas av kravet på registrering. Anmälan om registrering ska signeras av en person som har behörighet att företräda företaget.

Ny ägare, ny plats eller ändrad bolagsform

Om verksamheten byter ägare, räknas det som en ny livsmedelsanläggning. Den tidigare innehavarens registrering gäller inte för den nye ägaren. Du måste alltså göra en ny registrering i e-tjänsten. Samma sak gäller vid ombildning av företag, som leder till att verksamheten drivs med ett nytt organisationsnummer, även om det är samma personer som driver verksamheten. Om du flyttar verksamheten till en annan adress, måste du även då göra en ny registrering.

Mer information om vad som är viktigt att tänka på innan du startar en livsmedelsverksamhet.

Anmäl innan du startar

Du måste anmäla verksamheten minst två veckor innan verksamheten ska starta. Du får starta verksamheten två veckor efter att en komplett anmälan har lämnats in, även om du inte fått något beslut. Är du osäker på om din verksamhet kommer att bli av ska du vänta med att anmäla den. När miljöförvaltningen får in en anmälan registrerar vi verksamheten och du som anmält får ett beslut om registreringen. Det tar i normalfallet bara några dagar. Om du köper ett helt bolag och tar över verksamheten på samma adress behöver du bara kontakta miljöförvaltningen för att lämna nya kontaktuppgifter och uppgifter till den som är ansvarig kontaktperson.

Vad händer om jag startar en livsmedelsverksamhet utan att först registrera den hos miljöförvaltningen?

Om du startar en livsmedelsverksamhet utan att ha anmält det till miljöförvaltningen bryter du mot lagen och du riskerar att få en livsmedelssanktionsavgift. Detta gäller även vid ägarbyte för en befintlig livsmedelsverksamhet eller om du ändrar bolagsform för ditt företag.

Vad kostar det?

När vi registrerar din verksamhet tar vi ut en fast avgift på 1719 kronor som motsvarar 1,5 timmars arbete. Den administrativa avgiften för handläggningen av ärendet ska betalas även om verksamheten av någon anledning inte blir av. Därefter tar vi ut en årlig avgift för livsmedelskontroll.

Läs mer om avgifter för livsmedelsföretagare

Registrering är inte alltid nödvändig

Om du ska starta en ny livsmedelsverksamhet som du ska driva under en begränsad period eller i mycket liten skala, är det inte alltid självklart att du behöver registrera den hos miljöförvaltningen. För att veta om just din verksamhet måste registreras kan du läsa vidare genom att klicka på rubrikerna nedan.

Läs mer om tillfälliga livsmedelsverksamheter

Läs mer om speciella livsmedelsverksamheter

Tänk på att även om din verksamhet inte behöver registreras så ansvarar du för de livsmedel som du släpper ut på marknaden, d v s säljer eller skänker, och att de är säkra. Detta enligt artikel 14 i EU-förordning nr 178/2002.

Kontakta oss om du är osäker

Är du fortfarande osäker på om din verksamhet ska registreras eller inte skicka ett mejl till miljoforvaltningen@helsingborg.se och beskriv din verksamhet med hjälp av frågorna nedan.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?