Starta livsmedelsverksamhet

Planerar du att öppna restaurang, café eller kanske en mobil livsmedelsverksamhet?
Tänk på att om du startar en ny verksamhet, eller tar över en som redan är etablerad, så måste du skicka in en ny anmälan om registrering till oss på miljöförvaltningen. Detta ska du göra senast två veckor innan du ska starta.

Tänk på att även om verksamheten är registrerad sedan tidigare, så gäller registreringen bara för det företag som driver verksamheten idag. Om verksamheten byter ägare eller överlåts, så måste det företag som tar över verksamheten anmäla detta till miljöförvaltningen.

Kom ihåg att registrera

De allra flesta företag ska vara registrerade  för att få sälja eller servera livsmedel. Kravet på registrering gäller till exempel restauranger, caféer, skolkök, mottagningskök, industrier, grossister, butiker, e-handel, kiosker och foodtrucks. Även verksamheter som inte hanterar livsmedel fysiskt, till exempel huvudkontor och matmäklare omfattas av kravet på registrering. Anmälan om registrering ska signeras av en person som har behörighet att företräda företaget.

Ny ägare, ny plats eller ändrad bolagsform

Om verksamheten byter ägare, räknas det som en ny livsmedelsanläggning. Den tidigare innehavarens registrering gäller inte för den nye ägaren. Du måste alltså göra en ny registrering i e-tjänsten. Samma sak gäller vid ombildning av företag, som leder till att verksamheten drivs med ett nytt organisationsnummer, även om det är samma personer som driver verksamheten. Om du flyttar verksamheten till en annan adress, måste du även då göra en ny registrering.

Viktigt att tänka på innan du startar en livsmedelsverksamhet.

Anmäl innan du startar

Du måste anmäla verksamheten minst två veckor innan den ska starta. Du får starta verksamheten två veckor efter att en komplett anmälan har lämnats in, även om du inte fått något beslut. Är du osäker på om din verksamhet kommer att bli av ska du vänta med att anmäla den. När miljöförvaltningen får in en anmälan registrerar vi verksamheten och du som anmält får ett beslut om registreringen. Det tar vanligtvis bara några dagar. Om du köper ett helt bolag och tar över verksamheten på samma adress behöver du bara kontakta miljöförvaltningen för att lämna nya kontaktuppgifter och uppgifter till den som är ansvarig kontaktperson.

Vad händer om jag startar en livsmedelsverksamhet utan att först registrera den hos miljöförvaltningen?

Om du startar en livsmedelsverksamhet utan att ha anmält det till miljöförvaltningen bryter du mot lagen och du riskerar att få en livsmedelssanktionsavgift. Detta gäller även vid ägarbyte för en befintlig livsmedelsverksamhet eller om du ändrar bolagsform för ditt företag.

Vad kostar det?

När vi registrerar din verksamhet tar vi ut en fast avgift. Avgiften är 1821 kronor, som motsvarar 1,5 timmes handläggningstid. Den administrativa avgiften för handläggningen av ärendet ska betalas även om verksamheten av någon anledning inte blir av. Därefter tar vi ut en årlig avgift för livsmedelskontroll.

Läs mer om avgifter för livsmedelsföretagare.

Registrering är inte alltid nödvändig

Om du ska starta en ny livsmedelsverksamhet som du ska driva under en begränsad period eller i mycket liten skala, är det inte alltid självklart att du behöver registrera den hos miljöförvaltningen. För att veta om just din verksamhet måste registreras kan du läsa vidare nedan.

Läs mer om tillfälliga livsmedelsverksamheter.

Läs mer om speciella livsmedelsverksamheter.

Tänk på att även om din verksamhet inte behöver registreras så ansvarar du för de livsmedel som du släpper ut på marknaden, det vill säga säljer eller skänker, och att de är säkra. Detta enligt artikel 14 i EU-förordning nr 178/2002.

Kontakta oss om du är osäker

Är du fortfarande osäker på om din verksamhet ska registreras eller inte skicka ett mejl till miljoforvaltningen@helsingborg.se och beskriv din verksamhet med hjälp av frågorna nedan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00