Använda stadens mark (Markupplåtelse)

I Helsingborg används varje år stadens mark till ett stort antal evenemang och händelser. Om du vill använda stadens mark finns det riktlinjer för att vägleda dig hur stadens mark kan och ska användas.

Här får du information om vad som gäller för de vanligaste typerna av markupplåtelse. Du får också veta vilka tillstånd du kan behöva.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?