Byggbelamring

Om du ska ska bygga om eller renovera en byggnad kan du behöva använda stadens mark för att till exempel förvara material, ställa upp bodar eller kranar, så kallad byggbelamring.

Vanliga typer av byggbelamringar är till exempel upplag, bodar, byggställningar, containrar, kranar och liftar.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?