Regler och mått för byggbelamring

När du ska sätta upp en container, lyftkran, byggställning eller lift finns det särskilda regler du måste följa.

Illustration regler vid byggbelamring (Illustration: Karolina Jönsson Hedergård)

1. Vid byggställningar och uppställning av container, lyftkran eller lift på gångbanor ska minst 1,5 meter vara tillgängligt för gående att passera. Redovisning hur personer ska ledas förbi platsen i en särskild trafikanordningsplan (TA-plan) och ta särskilt hänsyn till personer med funktionshinder. Du ansöker via e-tjänsten Trafikanordningsplan.

2. Byggskyltar ska sättas upp inom byggområdet. På skyltarna ska det finnas information om byggherre, konsulter, underentreprenörer och liknade uppgifter som rör bygget.

Illustration regler vid byggbelamring (Illustration: Karolina Jönsson Hedergård)

Illustration regler vid byggbelamring (Illustration: Karolina Jönsson Hedergård)

3. Belamringen ska vara väl avskärmat och förses med reflexer. Spärra tydligt av uppställningen med koner och reflexplankor.

Illustration regler vid byggbelamring (Illustration: Karolina Jönsson Hedergård)

4. Märk alla containrar med containerföretagets namn och telefon-nummer samt synliga reflexer på varje hörn.

5. Om en container placeras mer än 4 meter från en husfasad eller vägg ska den vara täckt. Om container placeras mindre är 4 meter från husfasad eller vägg får containern endast stå där klockan 07.00-18.00 och måste varje dag transporteras bort senast klockan 18.00.

Hämta en pdf med reglerna ovan (pdf, 1,1 MB)

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om att använda stadens mark och vad som gäller för olika typer av byggbelamringar. Du når oss via markupplatelse@helsingborg.se eller via Helsingborg kontaktcenter, 042-10 50 00.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 - 17:00

Torsdag: 08:00 - 18:00

Fredag: 08:00 - 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00