Torghandel

Helsingborgs stads ambition är att skapa förutsättningar för levande torg med plats för möten mellan människor. En viktig del av detta är stadens torghandel, som finns på Gustav Adolfs torg och Rådhustorget.

Det finns både fasta och tillfälliga torgplatser. Om du vill ha en fast torgplats behöver du ett avtal med Helsingborgs stad.  Avtalet gäller i sex månader och kan därefter förnyas. Tillfälliga platser får endast användas i mån av plats.

Torghandeln regleras av

Du som vill bedriva torghandel behöver

  • Ansöka om tillstånd hos stadsbyggnadsförvaltningen
  • Vara registrerad för F-skatt eller FA-skatt hos skatteverket
  • Vara livsmedelsregistrerad hos miljöförvaltningen, vid försäljning av livsmedel

Så här ansöker du hos stadsbyggnadsförvaltningen:

Fyll i blanketten Ansökan om torgplats (pdf, 60 kB). Blanketten ansökan om torgplats finns även på engelska, Application for a market stall (pdf, 326 kb).  Skicka in ifylld blankett till stadsbyggnadsförvaltningen.

Vi mejl till: stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se
eller med post till:
Stadsbyggnadsförvaltningen
251 89 Helsingborg

Så fördelas torgplatserna

Det finns en kö för varje torg. I din ansökan om torgplats ska det framgå vilken eller vilka av dessa köer som du vill ställa dig i. När en torgplats blir ledig erbjuds den till den som står först i kön till det aktuella torget.

Antal torgrutor

Normalt har varje torghandlare en till åtta torgplatser. De torghandlare som tidigare har haft fler torgplatser får möjlighet att behålla dessa.

Om det finns lediga torgplatser efter att alla platser i kön fördelats kan torghandlare tillfälligt och under den tiden som inga andra sökande torghandlare finns i kö, få ha maximalt åtta torgplatser.

Avtalsskrivning

När torghandelsavtalen skrivs ska torghandlaren kunna:

  • Styrka sin identitet samt visa upp ett registerutdrag som visar att han eller hon är godkänd för F-skatt.
  • Visa ett registreringsbevis som visar att den som skriver under avtalet är firmatecknare, om torgplatsen upplåts till ett bolag.
  • Vara livsmedelsregistrerad hos miljöförvaltningen, vid försäljning av livsmedel.

Så mycket kostar det:

  • Gustav Adolfs torg: 11 000 kronor per år och plats (med möjlighet till höjning för att täcka stadens kostnader till maximalt 15 000 per plats och år).
  • Rådhustorget: 9 000 kronor per år och plats (med möjlighet till höjning för att täcka stadens kostnader till maximalt 11 000 per plats och år).

Tillfälliga torgplatser

Stadsbyggnadsförvaltningen får reservera vissa torgplatser för tillfälliga upplåtelser.

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om torgförsäljning. Du når oss via torgplats@helsingborg.se eller via Helsingborg kontaktcenter, 042-10 50 00.