Bygglov och anmälan för företagare

I de flesta fall behöver du bygglov för att bygga nytt eller ändra en byggnad eller dess användning. På de här sidorna får du information om sådant du behöver tänka på kring olika typer av verksamheter eller för flerbostadshus.

Två män i möte kring bygglov. (foto: Studio-e)

När du vill bygga, ändra, underhålla eller riva en byggnad påverkas miljön, verksamheterna och människorna runt omkring för lång tid framöver. Därför finns det regler för hur och var du får bygga. Du behöver ofta kontakta andra myndigheter än bygglovsenheten när du vill starta eller ändra en verksamhet.

Läs mer om bygglov för olika branscher

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?