För vad och varför krävs bygglov?

Du behöver bygglov om du ska bygga en ny fastighet eller bygga om eller till något på den du redan har. Du behöver ofta också bygglov om du vill ändra användningen av fastigheten och om du vill sätta upp skyltar på marken eller på fastigheten.

Om du vill bygga nytt, bygga om eller bygga till får det inte göras på ett sätt som medför fara eller problem för till exempel dina grannar. Det du vill göra får heller inte gå emot de planer som finns för hur området ska utvecklas. Därför behöver du ofta ett bygglov.

Men du behöver inte alltid söka bygglov. Vissa saker får du göra utan bygglov. Kontakta oss gärna för mer information. Tänk också på att du kanske behöver göra en anmälan även om du inte behöver bygglov.

Kontakt om bygglov och anmälan

Bygglov och anmälan

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?