Hårdgjorda ytor och dagvatten

Om du lägger plattor eller asfalterar en stor del av tomtytan eller om en stor del av tomtytan bebyggs är det viktigt att dagvattenavrinningen kan fungera på ett bra sätt.

Du ska därför redovisa dagvattenhanteringen och hur du tar hänsyn till befintligt vattenskyddsområde. För att underlätta och förkorta handläggningen av ditt bygglovsärende ska detta redovisas och godkännas av Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA, och miljöförvaltningen i Helsingborg i samband med att du lämnar in din bygglovsansökan.

Vissa detaljplaner kräver godkännande av dagvattenhantering innan bygglov får beviljas. I annat fall skickar bygglovsenheten detta på remiss till NSVA vilket innebär att handläggningstiden för ditt ärende blir längre.

Ska du anlägga en dagvattenanläggning? 

De flesta dagvattenanläggningarna är anmälningspliktiga och ska anmälas till miljöförvaltningen. I stadens e-tjänst kan du läsa mer om detta och skicka in din anmälan. Det är viktigt att din anmälan har alla de uppgifter som behövs för att ärendet ska kunna hanteras.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00