Hårdgjorda ytor och dagvatten

Om du lägger plattor eller asfalterar en stor del av tomtytan eller om en stor del av tomtytan bebyggs är det viktigt att dagvattenavrinningen kan fungera på ett bra sätt.

Du ska därför redovisa dagvattenhanteringen och hur du tar hänsyn till befintligt vattenskyddsområde. För att underlätta och förkorta handläggningen av ditt bygglovsärende ska detta redovisas och godkännas av Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA, och miljöförvaltningen i Helsingborg i samband med att du lämnar in din bygglovsansökan.

Vissa detaljplaner kräver godkännande av dagvattenhantering innan bygglov får beviljas. I annat fall skickar bygglovsenheten detta på remiss till NSVA vilket innebär att handläggningstiden för ditt ärende blir längre.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?