Parkering

I de fall du tänker anlägga parkeringsplatser ska du bifoga en separat parkeringsutredning till din bygglovsansökan. Du ska också redovisa bland annat parkeringsplatser och in- och utfarter i situationsplanen, som också ska bifogas din bygglovsansökan.

Parkeringstura.

För de flesta verksamheter är det svårt att ordna parkeringsplatser. Det gäller att få fram tillräckligt många, de ska ligga tillräckligt nära och dessutom vara tillgängliga för rörelsehindrade. Vid skolor och förskolor måste det dessutom finnas en fungerande hämta-lämna-lösning. Om det inte går att ordna både parkering och god utemiljö, ska utemiljön prioriteras.

Mobilitetsnormen grund för bygglovsprövningen

Mobilitetsnorm Helsingborg (pdf, 2 MB) ligger till grund för stadens detaljplanering och för bygglovsprövning. Normvärdena är vägledande för att skapa tillräckligt många parkeringsplatser för det behov som fastighetens boende och verksamheter behöver. Utgångspunkten är att parkeringen i första hand ska lösas inom den egna fastigheten.

Bygg för hållbart resande

Att bygga för hållbart resande är både lönsamt och bidrar till ett bättre Helsingborg. Med broschyren Bygg för hållbart resande (pdf, 4,9 MB) vill vi inspirera och visa exempel på hur du som byggherre eller fastighetsägare kan bidra till ökat hållbart resande. Du är välkommen att kontakta oss för diskussion och rådgivning. Hör av dig till Emma Kangas, projektledare på enheten för miljö och livsstil, emma.kangas@helsingborg.se, 042-102945, alternativt miljoochlivsstil@helsingborg.se.

Läs mer om parkeringsplatser i Helsingborgs stad.

Här kan du läsa mer om parkeringstillstånd för dig som företagare.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00