Trygghetsboende

Du som är fastighetsägare i Helsingborg har möjlighet att ansöka om subvention för att inrätta trygghetsboende i fastigheter med hyresrätter. Det är vård- och omsorgsnämnden som beslutar om subvention.

Du ansöker genom att fylla i blanketten om subvention för att driva trygghetsboende, pdf. Handläggningen av ansökan görs sedan i dialog med dig som är fastighetsägare.

Beviljad subvention betalas ut per tertial. Subventionen betalas ut efter verkligt antal hyresgäster. Subventionen förlängs fortlöpande så länge villkoren uppfylls, men nivån på subventionen kan justeras av nämnden med hänsyn till allmänna kostnadsförändringar.

Förutsättningarna för att ett boende ska godkännas är att det uppfyller kriterierna för trygghetsboenden i Helsingborgs stad. Pdf 160 kB.

Läs mer om trygghetsboenden i Helsingborg

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?