Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är en kontroll av en byggnads ventilationssystem för att undersöka om inomhusklimatet är tillräckligt bra. Bygglovsenheten ansvarar för tillsynen av den obligatoriska ventilationskontrollen i Helsingborg. Du som är fastighetsägare har en skyldighet att se till att ventilationssystemen kontrolleras.

Ventilation på tak. Foto Colourbox.

Det ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk första gången och därefter med jämna mellanrum beroende på ventilationssystem och hur lokalen används. Detta för att dels få ett bra inomhusklimat för människor och byggnad och även för att spara energi.

Ventilationssystem

Ventilationssystemen är indelade i S-, F-, FX- FT och FTX-ventilation.

  • Med S-ventilation avses självdragsventilation.
  • Med F-ventilation avses fläktventilation där endast frånluftflödet är fläktstyrt.
  • Med FT-ventilation avses fläktventilation där både frånluft- och tilluftflödena är fläktstyrda.
  • Med FTX- och FX-ventilation avses FT- respektive F-ventilation med värmeåtervinning.

Förändringar och ombyggnad av ventilationssystem

Om du gör större förändringar på ditt ventilationssystem måste det kontrolleras igen. Ofta behöver du då dessutom göra en anmälan först. Anmälningspliktiga åtgärder.

Krav på återkommande besiktning

Byggnader med 3 års intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation.

Byggnader med 6 års intervall

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation.

Utan krav på återkommande besiktning

En- och tvåbostadshus med FT-, FTX- och FX-system behöver bara kontrolleras när anläggningen tas i bruk första gången.

Kravet på funktionskontroll gäller inte en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller mekanisk ventilation utan värmeåtervinning.

Så kontrollerar du ventilationen

Du måste anlita en certifierad funktionskontrollant för att kontrollera din ventilation. Du kan hitta mer information om certifierade kontrollanter och föreskrifter och förordningar på Boverkets webbplats.

När kontrollen är utförd av den certifierade kontrollanten och inskickad till bygglovsenheten granskar vi de inlämnade protokollen och skickar ett beslut till dig där det framgår om systemet är godkänt eller om det krävs en ombesiktning.

Äldre OVK-protokoll

Det kan finnas äldre OVK-protokoll i bygglovsarkivet. Här kan du beställa arkiverade handlingar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00