Förskola och skola

Du som ska starta en fristående eller kommunal förskola, eller ett fritidshem i Helsingborg behöver anmäla och få din nya verksamhet godkänd innan starten. Om du ska starta en fristående verksamhet behöver du även ansöka om bidrag. Oavsett driftsform måste alla pedagogiska verksamheter i Helsingborg se till att lärmiljön är säker och hälsosam att vara i för elever och barn.

Ansök om bidrag och anmäl verksamheten

För att starta en fristående eller kommunal förskola eller ett fritidshem så behöver du ha kontakt med olika förvaltningar inom Helsingborgs stad:

Du kan enkelt göra ansökan och anmäla din verksamhet i stadens e-tjänster. Där lämnar du alla uppgifter som vi behöver för att bedöma förutsättningarna för att du ska kunna starta din verksamhet enligt skollagen och de regler som gäller för skolmiljön i Sverige.

Egenkontroll för en hälsosam lärmiljö

Du som driver förskola, skola, fritidshem eller pedagogisk omsorg ska ha kunskap om vilka hälso- och miljörisker som kan finnas i din verksamhet. För att undvika att barn eller elever drabbas ska du utforma lokalerna så att riskerna blir så små som möjligt. Verksamheten ska även ha ett löpande, systematiskt arbete för att förhindra att lokalerna eller det ni gör i verksamheten påverkar barnens hälsa eller miljön negativt.

Läs mer om egenkontroll i förskolor och skolor på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Miljöförvaltningen kontrollerar inomhusmiljön

Miljöförvaltningen gör regelbunden tillsyn enligt miljöbalken på förskolor och skolor i Helsingborg. I tillsynen kontrollerar vi att inomhusmiljön är bra och att verksamheten har en fungerande egenkontroll. Vi kan också titta på ventilation, buller, städning, hygienrutiner och underhåll av lokalerna. För tillsynen tar vi ut en årlig avgift som varierar beroende verksamheters storlek och inriktning.

Läs mer om egenkontroll av din lärmiljö.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00