Starta förskola, skola och fritidshem

Du som ska starta en fristående förskola, skola eller ett fritidshem i Helsingborg ska ansöka om godkännande och rätt till bidrag hos barn- och utbildningsnämnden (förskolor och fritidshem) eller hos Skolinspektionen (grundskolor och gymnasieskolor). Alla nystartade kommunala eller fristående verksamheter ska även anmälas till miljöförvaltningen.

Alla förskolor och fritidshem i Helsingborg ska klara samma kvalitetskrav. En ny verksamhet måste därför godkännas av kommunen i flera steg. Innan du startar din verksamhet ska du:

 1. Ansöka om godkännande och bidrag hos barn- och utbildningsnämnden (Gäller ej kommunala verksamheter)
 2. Söka eventuellt bygglov
 3. Anmäla starten till miljöförvaltningen (Gäller både kommunala och fristående verksamheter)
 4. Registrera eventuell livsmedelsanläggning

Ansök om godkännande och bidrag

Fristående förskolor och fritidshem ansöker om att få starta hos barn- och utbildningsnämnden, som beslutar om godkännande och rätt till bidrag. Ansökan bedöms utifrån stadens riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag, som i sin tur utgår från skollagen, läroplaner och Skolverkets allmänna råd. Den ska bland annat innehålla uppgifter om:

 • personal och kompetensnivå
 • tillstånd för lokaler och lärmiljö (godkänns av miljönämnden)
 • kvalitetsarbete och uppföljning.

Om din verksamhet blir godkänd och är öppen för alla barn i Helsingborg, så har du rätt till bidrag från kommunen. Skol- och fritidsförvaltningen fortsätter sedan att göra tillsyn av din verksamhet enligt skollagen

Sedan 1 januari 2019 innebär nya föreskrifter i skollagen att personen bakom ansökan (huvudman), ägare, ledning och andra personer som bestämmer över verksamheten, även ska kunna visa att de har:

 • insikt om de föreskrifter som gäller för verksamheten i till exempel skollagen, eller inom arbetsrätt, arbetsmiljö och ekonomi
 • ekonomiska förutsättningar att följa föreskrifterna för verksamheten
 • förutsättningar att i övrigt kunna följa föreskrifterna för utbildningen.

Så gör du din ansökan i e-tjänsten

Använd stadens e-tjänst för att skicka in din ansökan till barn- och utbildningsnämnden. När du loggar in i e-tjänsten legitimerar du dig med din e-legitimation via BankID på mobilen eller i datorn.

Anmäla starten och verksamheten

Om du planerar du att starta en ny förskola, skola eller ett fritidshem är du enligt miljöbalken skyldig att anmäla det till miljöförvaltningen. Du gör anmälan skriftligt i stadens e-tjänst minst sex veckor innan starten. Den ska innehålla en beskrivning av verksamheten, ritningar och tekniska beskrivningar.

För bedömning av en anmälan tar miljöförvaltningen ut en fast avgift. När en verksamhet har startat tar vi sedan ut en årlig avgift för vår tillsyn enligt miljöbalken. Hur stor den är beror på verksamhetens inriktning och omfattning.

Om du startar en förskola, skola eller fritidshem utan att anmäla det till miljöförvaltningen kan du få betala en miljösanktionsavgift.

Läs och ladda ner broschyrerna Du vill starta förskola (pdf) och Du vill starta skola (pdf).

Lärmiljön är ditt ansvar

Du är ansvarig för att se till att verksamheten följer reglerna om miljö- och hälsoskydd i miljöbalken. Med din anmälan får miljöförvaltningen möjlighet att bedöma om verksamheten och lokalerna är godtagbara och klarar kraven när det gäller påverkan på hälsa och miljö för de som ska vara där. Kraven är desamma för både fristående och kommunala verksamheter, och handlar bland annat om:

 • att ventilationen ska vara tillräcklig
 • att ljudmiljö, ljus- och temperaturförhållanden ska vara bra i lokalerna
 • att det inte ska finnas problem med fukt eller radon
 • att lokalerna är utformade för att underlätta städning.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?