Skola och förskola

Du behöver bygglov för att bygga nya skolor och förskolor eller för att inreda befintliga byggnader för skolverksamhet som tidigare varit något annat.

Barn som målar på förskola i Helsingborg. (foto: Christian Holmström)

Ändrad användning

Du behöver bygglov för att ändra användningen i en byggnad, till exempel från kontor till skola.

Läs mer om vad som räknas som ändrad användning

Tidsbegränsat bygglov

Om bygglov inte kan ges för ändrad användning eller för en tillfällig paviljong på mark som inte får bebyggas kan ibland tidsbegränsat bygglov vara ett sätt att lösa ett tillfälligt behov av skol- eller förskoleplatser.

Läs mer om tidsbegränsat bygglov

Utemiljö

Förskolor och skolor ska alltid ha tillgång till skolgård utomhus. För förskolor ska dessutom logistiken för hämtning och lämning med bil redovisas i bygglovet.

Läs mer om regler för parkering

Skyltar

Du behöver också bygglov för att sätta upp skyltar. Din skylt ska följa de riktlinjer som finns för skyltar i Helsingborg.

Läs mer om skyltning, affischering och varuexponering

Ytterligare tillstånd och regler

  • Tillstånd för att starta verksamhet: Om du vill starta en enskild förskola ska du ansöka om att bli godkänd till skol- och fritidsnämnden. Vill du starta en skola ansöker du hos Skolinspektionen.
  • Hälso- och miljökrav på undervisningslokaler: Innan du startar en förskola eller skola ska du anmäla verksamheten till miljönämnden. Miljönämnden ställer till exempel krav på ventilation, ljudnivåer, hygieniska krav och krav på ute- respektive innemiljön.