Strandskydd

Stränderna vid kusterna, sjöarna och vattendragen är viktiga naturområden för både människor, djur- och växtliv. Tack vare strandskyddet kan vi promenera längs stränderna, bada och fiska. Strandskyddet är också till för djur och växter som lever på och nära stränderna eller i vattnet.

Vilka områden är strandskyddade?

Den digitala kartan stämmer dock inte exakt överens med verkligheten. Är du intresserad av ett område som ligger på eller strax utanför gränsen? Då kan du kontakta kontaktcenter för att få veta den exakta gränsdragningen.

Se strandskyddade områden på en karta

Regler för strandskydd

Generellt gäller strandskyddet 100 meter från strandkanten. På vissa platser är det utökat till 300 meter. Strandskyddet gäller både in mot land och ut i vattnet och inkluderar alltså även miljön under vattnet.

Inom den strandskyddade zonen är det förbjudet att:

  • bygga nya byggnader
  • andra befintliga byggnader eller hur de används, bygga andra anläggningar exempelvis bryggor, grillplatser eller staket om det avhåller allmänheten från platsen
  • gräva eller på annat sätt förbereda för byggnader eller anläggningar
  • utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla.

Dispens från strandskyddet

Strandskyddet är som ett tungt vägande och viktigt intresse. Du kan få dispens från strandskyddet  om du har särskilda skäl.

Några exempel på särskilda skäl är:

  • Platsen används redan på ett lagligt sätt för privat nyttjande, exempelvis om man ersätter ett hus som brunnit ner eller rivits eller bygger en komplementbyggnad nära huvudbyggnaden.
  • Platsen är avskuren från stranden av till exempel en järnväg eller en väg.
  • Anläggningen måste ligga i eller vid vattnet för att fungera.
  • Anläggningen behövs för att utvidga en pågående verksamhet.
  • Det finns ett starkt intresse för att anläggningen ska finnas.

Vill du ansöka om dispens?

Det är i de flesta fall miljönämnden i Helsingborgs stad som beslutar om dispens från strandskydd i kommunen. Om du får dispens ska denna först granskas av Länsstyrelsen.

Blankett för ansökan om dispens från strandskyddet

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00