Bygglovsprocessen

Här får du information om hur bygglovsprocessen ser ut; från att du skickat in din ansökan fram till att du fått ett slutbesked för din byggnad/åtgärd.

I guiden Ansöka om bygglov får du information om hur du ansöker om bygglov och hur bygglovsprocessen ser ut, steg för steg.

Guiden ansöka om bygglov

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?