Hiss

Byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. För nybyggnad innebär det bland annat att det behövs hiss om byggnaden har fler än två våningar.

Hiss.

Om det finns bostäder i en- och tvåfamiljshus som inte nås via markplanet ska det vara möjligt att utan svårighet installera hiss i efterhand.

Tänk på att hissar ska besiktigas en gång om året. Hissen ska besiktigas av ett auktoriserat besiktningsorgan. Om besiktningsmannen finner att hissen har brister med betydelser för säkerheten är han skyldig att skicka en kopia av besiktningsprotokollet till stadsbyggnadsnämnden. Nämnden kan sedan förbjuda att hissen används tills bristerna är avhjälpta.

Reglerna för hissar finns i plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) och råd finns i Boverkets allmänna råd om hissar och andra motordrivna anordningar (BFS 2011:12).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00