Tele- och mobilmaster

Du behöver normalt ansöka om bygglov för en tele- eller mobilmast. Det finns riktlinjer som bland annat ska underlätta för dig i bygglovsprocessen.

Telemast.

Bygglov för mast/antenn på befintlig byggnad ska sökas om

  • de påtagligt ändrar byggnadens karaktär.
  • de är tydligt exponerade i landskaps- och stadsbilden.
  • det finns bevarandeföreskrifter i området eller för byggnaden.

Du behöver inte bygglov för apparatrum inne i en befintlig byggnad, men däremot för en fristående ny byggnad (ofta kallad teknikbod). Du kan dock behöva göra en anmälan

Riktlinjer för mobilmaster

I takt med att mobiltrafiken ökar behövs fler antenner och master. Men de påverkar omgivningen och kan upplevas som störande i stads- och landskapsbilden. I Helsingborg finns riktlinjer, som bland annat ska underlätta för dig i bygglovsprocessen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00