Trafik och transporter

Här hittar du information och regler som rör dig som kör lastbil, tung trafik eller transporterar farligt gods i Helsingborg. Det handlar bland annat om var du kan och får köra och var du får ställa upp ditt fordon.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?