Parkeringstillstånd för nyttoparkering

Du som i ditt yrke behöver parkera ditt fordon nära tillfälliga arbetsplatser har möjlighet att ansöka om parkeringstillstånd för nyttoparkering. Det finns också ett nyttokort som riktar sig till verksamheter inom sjuk- och socialvård.

Nyttoparkering eller nyttokort finns för att underlätta för dig som till exempel är hantverkare och arbetar vid en tillfällig arbetsplats eller dig som transporterar gods i samband med service av olika slag. Det finns också till för att underlätta för vårdpersonal på hembesök.

Det finns två typer av tillstånd för nyttoparkering:

  • Nyttokort som gäller under arbetstid.
  • Nyttokort Vård som riktar sig till verksamheter inom sjuk- och socialvård och som gäller dygnet runt måndag – söndag.

Du kan ansöka om parkeringstillstånd för nyttoparkering från en vecka upp till ett år.

Ansök om parkeringstillstånd via e-tjänsten Ansökan om nyttokort
OBS! E-tjänsten är ännu inte anpassad efter de två typerna av tillstånd som finns, men blir det inom kort.

Regler för nyttoparkering

För att få nyttokort ska bilen vara nödvändig för det arbete du utför, det vill säga vara utrustad med till exempel verkstadsutrusning. Du kan också få tillstånd för nyttoparkering om du transporterar gods i samband med service av olika slag. Bilen ska också kontrolleras av stadsbyggnadsförvaltningen.

Tillståndet ger rätt till parkering i högst två timmar i följd på platser där parkering är tillåten kortare tid än två timmar och högst åtta timmar där parkering är tillåten två timmar eller längre. Det gäller även på parkeringsplatser som är skyltade för endast personbil.

Är platsen avgiftsbelagd behöver du inte betala någon avgift.

Du får endast använda ditt nyttokort i din yrkesmässiga verksamhet vid tillfälliga arbetsplatser och tillståndet ska placeras väl synligt i främre vindrutans högra sida (sett inifrån) tillsammans med en dekal.

Du får inte parkera mot trafikförordningens bestämmelser. Du som har ett Nyttokort vård får dock parkera på platser med parkeringsförbud samt två timmar på huvudled.

Nyttokort gäller bara på Helsingborgs stads mark, så kallad allmän platsmark. Det är alltså inte tillåtet att parkera på tomtmark som drivs av till exempel privata parkeringsbolag.

Du får ingen ersättning om du förlorar ditt nyttokort och vi återbetalar inte redan inbetalad avgift.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?