Parkeringstillstånd för nyttoparkering

Du som i ditt yrke behöver parkera ditt fordon nära tillfälliga arbetsplatser har möjlighet att ansöka om parkeringstillstånd för nyttoparkering. Det finns också ett nyttokort som riktar sig till verksamheter inom sjuk- och socialvård.

Nyttoparkering eller nyttokort finns för att underlätta för dig som till exempel är hantverkare och arbetar vid en tillfällig arbetsplats eller dig som transporterar gods i samband med service av olika slag. Det finns också till för att underlätta för vårdpersonal på hembesök.

Det finns två typer av tillstånd för nyttoparkering:

  • Nyttokort som gäller under arbetstid.
  • Nyttokort Vård som riktar sig till verksamheter inom sjuk- och socialvård och som gäller dygnet runt måndag – söndag.

Du som arbetar inom Helsingborgs stad ansöker om parkeringstillstånd via e-tjänsten: Ansökan om nyttokort

Regler för nyttoparkering

För att få nyttokort ska bilen vara nödvändig för det arbete du utför, det vill säga vara utrustad med till exempel verkstadsutrusning eller innehålla tunga verktyg i större omfattning. Bilen ska kontrolleras och godkännas av stadsbyggnadsförvaltningen.

Tillståndet ger rätt till parkering i högst två timmar i följd på platser där parkering är tillåten kortare tid än två timmar och högst åtta timmar där parkering är tillåten två timmar eller längre. Det gäller även på parkeringsplatser som är skyltade för endast personbil.

Är platsen avgiftsbelagd behöver du inte betala någon avgift.

Du får endast använda ditt nyttokort i din yrkesmässiga verksamhet vid tillfälliga arbetsplatser.

Du får inte parkera mot trafikförordningens bestämmelser. Du som har ett Nyttokort vård får dock parkera på platser med parkeringsförbud samt två timmar på huvudled.

Nyttokort gäller bara på Helsingborgs stads mark, så kallad allmän platsmark. Det är alltså inte tillåtet att parkera på tomtmark som drivs av till exempel privata parkeringsbolag.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00