Parkeringstillstånd för nyttoparkering

För dig som är företagare i Helsingborg finns möjligheten att ansöka om parkeringstillstånd för nyttoparkering.

Nyttoparkering eller nyttokort finns för att underlätta för dig som till exempel är hantverkare och arbetar vid en tillfällig arbetsplats.

Du ansöker om ett nyttokort via en e-tjänst här.

Du kan ansöka om parkeringstillstånd från en vecka upp till ett år.

Läs mer om avgifter för nyttoparkering.

För att få nyttokort ska bilen vara nödvändig för det arbete du utför, det vill säga vara utrustad med till exempel verkstadsutrustning. Bilen ska också kontrolleras av stadsbyggnadsförvaltningen.

  • Tillståndet ger rätt till parkering i högst tre timmar i följd på platser där parkering är tillåten kortare tid än tre timmar och högst åtta timmar där parkering är tillåten tre timmar eller längre.
  • Är platsen avgiftsbelagd behöver du inte betala någon avgift.
  • Parkering får inte ske mot trafikförordningens bestämmelser eller i zon reserverad för något särskilt ändamål.
  • Du får ingen ersättning om du förlorar ditt nyttokort och vi återbetalar inte redan inbetalad avgift.