Långa, tunga och breda transporter

Det finns regler för vilka vägar du får köra särskilt långa, tunga eller breda transporter på i Helsingborg och var du får ställa upp ditt fordon. Du behöver också tillstånd för att köra tung trafik.

Som tung trafik räknas fordon eller fordonståg som är längre än 12 meter lasten inräknad och/eller har en totalvikt på över 3,5.

I den lokala trafikföreskriften ”Förbud mot trafik med tung lastbil” ser du vilka vägar som ska användas för tung trafik inom Helsingborgs tätort och vilka undantag som finns.