Lokala trafikföreskrifter

Regler för hur vi ska uppträda och parkera i trafiken finns i Trafikförordningen och i de lokala trafikföreskrifterna. Det finns både generella regler som gäller i hela landet och lokala trafikregler som bara gäller i Helsingborg.

Bilar och buss i stadsmiljö.

Lokala trafikföreskrifter finns för att öka säkerheten och framkomligheten i trafiken samt för att undvika besvär för kringboende. Det finns ungefär 3 500 permanenta trafikföreskrifter för Helsingborgs stad.

Lokala trafikföreskrifter är regler som bara gäller inom ett begränsat område eller på en särskild plats.

Det finns oftast vägmärken uppsatta som visar på den lokala trafikregeln, till exempel där det råder parkeringsförbud. En del av de lokala trafikföreskrifterna är dock allmänna, det vill säga de kan eller behöver inte märkas ut med vägmärken. Det gäller till exempel miljözonen i Helsingborg. Oftast sätts heller inte skyltar med de generella trafikreglerna upp, som till exempel stannaförbud i korsningar eller vid övergångsställen. Du är som trafikant ändå skyldig att känna till och rätta dig efter dessa regler.

Alla Helsingborgs lokala trafikföreskrifter finns i Transportsstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter.

(Välj ”Sök föreskrift” i vänstermenyn och sedan Skåne län och Helsingborgs kommun. Skriv sedan in ”1283” i det första fältet för ”Beteckning” för bästa sökresultat.)

Lokala trafikföreskrifter hanteras av stadsbyggnadsnämnden. De flesta föreskrifterna tar nämnden beslut om, men en del beslut fattas av Länsstyrelsen eller Trafikverket.