Miljözon i Helsingborg

Helsingborgs stad är mån om att ha god luftkvalitet i staden. För att inte få för höga halter av  bland annat kvävedioxid finns det sedan flera år tillbaka en miljözon, som ställer miljökrav på de lastbilar och bussar som trafikerar de centrala delarna av staden.

Regler för miljözonen

Miljözonen ställer miljökrav på de tunga fordon (totalvikt över 3,5 ton) som trafikerar centrala staden. På Transportsstyrelsens webbplats finns information om vilka regler som gäller.

Här gäller reglerna

Miljözonen avgränsas av Hälsovägen i norr och Bryggaregatan/Sturzen Beckers gata/Kristinegatan i söder. I väster avgränsas miljözonen av Kajpromenaden/Järnvägsgatan/Malmöleden och i öster av Stenbocksgatan/Södra Stenbocksgatan.

Karta

broken_image

Så följer vi upp luftkvaliteten

Miljözonen med flera åtgärder har gjort att stadens luft blivit renare och överskrider inte de normer som finns. Helsingborg har vi ett eget kontrollprogram för att följa luftkvaliteten.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?