Industrispår för att transportera gods inom Helsingborg

Helsingborgs stad äger järnvägsspår, så kallade industrispår, i fem industriområden. Industrispåren är till för att frakta gods mellan företag och Trafikverkets järnvägar. Här får du som är intresserad av att använda spåren information om hur det fungerar.

Industrispår i Helsingborg.

Fem spårområden i Helsingborg

I Helsingborg finns fem spårområden med så kallade industrispår (se kartan längre ned på sidan): Södra industrispåret, Vångagärdet, Olympiaden, Ättekulla och Långeberga.

Att frakta gods på järnväg istället för på lastbil är både bra för miljön och för trafiksäkerheten. I dokumenten nedan finns information om spåren och vilka regler som gäller för den som använder dem. Kontakta Helsingborg kontaktcenter, 042-10 50 00, om du är intresserad av att veta mer, så får du hjälp att nå rätt person.

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivningen innehåller allmän information om industrispåren i Helsingborg. Den innehåller också bland annat villkor för den som vill trafikera dem.

Järnvägsnätsbeskrivning (pdf, 2,1 MB).

Trafiksäkerhetsinstruktion

Trafiksäkerhetsinstruktionen, TRI, innehåller bland annat information om spåranläggningens omfattning, största tillåtna hastighet, plankorsningar, största tillåtna axellast, säkerhetszoner, arbete som kräver att spåret är avstängt och åtgärder vid olycka eller tillbud.

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår (pdf, 865 kB)