Transportera avfall och farligt avfall

När du ska transportera avfall från din verksamhet är det viktigt att du har tillstånd för det, om det behövs. Vilka avfallstransporter som behöver ett tillstånd eller en anmälan bestäms av avfallsförordningen.

Transportera farligt avfall

När du transporterar farligt avfall från din egen eller en annan verksamhet som kräver tillstånd, ska du skapa ett transportdokument. Transportören eller det serviceföretag som tar emot det farliga avfallet kan ofta hjälpa till med att göra dokumentet. Det är även viktigt att du kontrollerar att den avfalls- och återvinningsanläggning som ska ta emot avfallet efter transporten har tillstånd för det.

Transportdokumentet ska innehålla uppgifter följande uppgifter:

  • avsändarens namn, postadress, organisationsnummer och kommunkod.
  • mottagarens och transportörens namn, postadress och organisationsnummer.
  • hämtningsdatum.
  • avfallsmängd.
  • avfallskod, enligt bilaga 3 i avfallsförordningen, för varje typ av farligt avfall som lämnas.

Ladda ner ett exempel på transportdokument (pdf).

Transportdokumentet undertecknas av dig som lämnar avfallet och följer sedan med transportören under transporten till anläggningen som ska ta emot det. Mottagaren ska sedan skicka en bekräftelse till din verksamhet, när det farliga avfallet har tagits emot.

Spara transportdokumentet

Tänk på att spara en kopia av transportdokumentet som du kan visa för tillsynsmyndigheten. Transportdokumenten behövs även för egenkontroll och uppföljningsarbete. Om ett transportdokument saknas kan din verksamhet få betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor.

Anteckna farligt avfall innan transport

Innan du transporterar bort farligt avfall från din egen verksamhet ska du för varje typ av farligt avfall anteckna:

  • var det farliga avfallet kommer ifrån,
  • vilken mängd farligt avfall som transporteras varje år,
  • hur det varliga avfallet transporteras,
  • var det farliga avfallet ska transporteras.

Du ska sedan spara anteckningar i minst tre år.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?