Transportera avfall och farligt avfall

När du ska transportera avfall från din verksamhet är det viktigt att du har tillstånd för det, om det behövs. Vilka avfallstransporter som behöver ett tillstånd eller en anmälan bestäms av avfallsförordningen.

Transportera farligt avfall

När du transporterar farligt avfall från din egen eller en annan verksamhet som kräver tillstånd, ska du skapa ett transportdokument. Transportören eller det serviceföretag som tar emot det farliga avfallet kan ofta hjälpa till med att göra dokumentet. Det är även viktigt att du kontrollerar att den avfalls- och återvinningsanläggning som ska ta emot avfallet efter transporten har tillstånd för det.

Transportdokumentet ska innehålla uppgifter följande uppgifter:

  • avsändarens namn, postadress, organisationsnummer och kommunkod.
  • mottagarens och transportörens namn, postadress och organisationsnummer.
  • hämtningsdatum.
  • avfallsmängd.
  • avfallskod, enligt bilaga 3 i avfallsförordningen, för varje typ av farligt avfall som lämnas.

Ladda ner ett exempel på transportdokument (pdf).

Transportdokumentet undertecknas av dig som lämnar avfallet och följer sedan med transportören under transporten till anläggningen som ska ta emot det. Mottagaren ska sedan skicka en bekräftelse till din verksamhet, när det farliga avfallet har tagits emot.

Spara transportdokumentet

Tänk på att spara en kopia av transportdokumentet som du kan visa för tillsynsmyndigheten. Transportdokumenten behövs även för egenkontroll och uppföljningsarbete. Om ett transportdokument saknas kan din verksamhet få betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor.

Anteckna farligt avfall innan transport

Innan du transporterar bort farligt avfall från din egen verksamhet ska du för varje typ av farligt avfall anteckna:

  • var det farliga avfallet kommer ifrån,
  • vilken mängd farligt avfall som transporteras varje år,
  • hur det farliga avfallet transporteras,
  • var det farliga avfallet ska transporteras.

Du ska sedan spara anteckningar i minst tre år.

Rapportera farligt avfall

Från 1 november 2020 gäller nya krav på att verksamheter ska rapportera in uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Ändringen i avfallsförordningen (2020:614) gäller alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar, mäklar eller handlar med farligt avfall. Verksamheter som lämnar ifrån sig, behandlar eller på annat sätt hanterar farligt avfall är sedan tidigare skyldiga att anteckna vissa uppgifter om avfallet.

Mer information om att rapportera till avfallsregistret på Naturvårdsverkets webbplats.

Vanliga frågor och svar om rapportering av farligt avfall på NSR:s webbsida.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?