Transportera avfall och farligt avfall

När du ska transportera avfall från din verksamhet är det viktigt att du har tillstånd för det, om det behövs. Vilka avfallstransporter som behöver ett tillstånd eller en anmälan bestäms av avfallsförordningen.

Hur du får transportera avfall och farligt avfall beror på avfallstypen, avfallsmängden och om du ska göra det i egen verksamhet, eller som transportör åt någon annan verksamhet. På Naturvårdsverkets webbplats finns vägledning och mer information. 

Skapa transportdokument för farligt avfall

När du transporterar farligt avfall från din egen eller en annan verksamhet ska du skapa ett transportdokument. Transportören eller det serviceföretag som tar emot det farliga avfallet kan ofta hjälpa till med att göra dokumentet. Det är även viktigt att du kontrollerar att den avfalls- och återvinningsanläggning som ska ta emot avfallet efter transporten har tillstånd för det.

Transportdokumentet ska innehålla uppgifter följande uppgifter:

  • avsändarens namn, postadress, organisationsnummer och kommunkod.
  • mottagarens och transportörens namn, postadress och organisationsnummer.
  • hämtningsdatum.
  • avfallsmängd.
  • avfallskod, enligt bilaga 4 i avfallsförordningen, för varje typ av farligt avfall som lämnas.

Ladda ner ett exempel på transportdokument (pdf).

Transportdokumentet undertecknas av dig som lämnar avfallet och följer sedan med transportören under transporten till anläggningen som ska ta emot det. Mottagaren ska sedan skicka en bekräftelse till din verksamhet, när det farliga avfallet har tagits emot.

Tänk på att spara en kopia av transportdokumentet som du kan visa för tillsynsmyndigheten. Transportdokumenten behövs även för egenkontroll och uppföljningsarbete. Om ett transportdokument saknas kan din verksamhet få betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor.

Anteckna farligt avfall innan transport

Innan du transporterar bort farligt avfall från din egen verksamhet ska du för varje typ av farligt avfall anteckna:

  • var det farliga avfallet kommer ifrån,
  • vilken mängd farligt avfall som transporteras varje år,
  • hur det farliga avfallet transporteras,
  • var det farliga avfallet ska transporteras.

Du ska sedan spara anteckningar i minst tre år.

Rapportera farligt avfall

Alla verksamheter som transporterar farligt avfall ska rapportera in uppgifter om sitt farliga avfall till ett avfallsregister hos Naturvårdsverket  senast två arbetsdagar efter att avfallet transporterats bort. Du rapporterna uppgifterna via en e-tjänst eller API och ska även kunna visa uppgifterna för tillsynsmyndigheter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 - 17:00

Torsdag: 08:00 - 18:00

Fredag: 08:00 - 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00