PCB i fastigheter

PCB är ett svårnedbrytbart ämne som förbjöds på 1970-talet. Det användes bland annat i olika byggprodukter som till exempel mjukgörare i fog- och golvmassor. Ämnet är skadligt för både människor och miljö. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att inventera och sanera PCB i en byggnad.

Saneringskrav för äldre fastigheter

I Sverige finns det fortfarande äldre fastigheter med fog- och golvmassor som innehåller PCB. Ämnet kan också finnas i isolerrutor, kondensatorer och i en viss typ av plastbaserade golv, acrydurgolv. Det är därför viktigt att dessa inventeras och att ämnet saneras bort från våra byggnader. Äger du en fastighet som är byggd eller renoverad mellan åren 1956 och 1973? Då är du skyldig att göra en inventering av PCB i fog- och golvmassor.

Enligt den så kallade PCB-förordningen ska fastighetsägaren ha redovisat resultatet av inventeringen och eventuell planerade sanering till miljöförvaltningen senast den 30 juni 2008. Kravet gäller inte en- eller tvåbostadshus. Om det finns golv- eller fogmassor som innehåller mer än 500 mg PCB per kilo, måste dessa saneras bort och tas om hand vid ombyggnad eller rivning.

Vad ska fastighetsägaren göra?

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att saneringen görs så bra som möjligt med hänsyn till miljön och människors hälsa. Om fastighetsägaren inte har tillräckliga kunskaper bör en konsult anlitas. Om du äger en fastighet som är byggd eller renoverad mellan 1956 och 1973 ska du:

Tidsplan för sanering av byggnader

Kraven på när saneringar av olika byggnader ska vara gjorda beror bland annat på fastighetens taxeringskod och var fog- eller golvmassan har använts.

  • Byggnader uppförda eller renoverade mellan åren 1956-1969 ska vara sanerade senast den 30 juni 2014.
  • Byggnader uppförda eller renoverade mellan åren 1970-1973 ska vara sanerade senast den 30 juni 2016.
  • Industribyggnader och anläggningar uppförda eller renoverade mellan åren 1956-1973 ska vara sanerade senast 30 juni 2016.
  • Invändiga fog- och golvmassor med PCB ska vara sanerade senast den 30 juni 2016.
  • Massor som ersatt en PCB-produkt som tagits bort efter år 1998, ska saneras och omhändertas vid renovering, ombyggnad eller rivning.

OBS! Om du missat att inventera eller sanera din fastighet bör du snarast kontakta miljöförvaltningen och lämna uppgifter om när du tänker påbörja arbetet.

Söka dispens för senare sanering

Fastighetsägare kan söka dispens för att få sanera fog- eller golvmassor med PCB vid en senare tidpunkt. Miljönämnden kan besluta om dispens och meddela en ny tid för sanering om:

  • en ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de närmast följande åren
  • massan sitter mycket svåråtkomligt
  • saneringen försvårar en samhällsviktig verksamhet eller funktion på ett betydande sätt
  • det finns andra särskilda skäl.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00