Miljöförvaltningens uppdrag

Miljöförvaltningens uppdrag är att möjliggöra god hälsa och miljömässigt hållbar utveckling i Helsingborg. Ett av våra viktigaste uppdrag är att bedriva tillsyn och kontroll för att människor och miljön ska må bra idag, imorgon och i framtiden. Miljöförvaltningen arbetar också med att samordna stadens miljöfrågor.

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Vi gör tillsyn

Tillsyn är ett sätt för oss att arbeta med vårt uppdrag. Vi gör ofta tillsyn genom att besöka olika verksamheter och företag, både inbokat och oanmält. Tillsynen betyder att vi granskar din verksamhet och de dokument du har, till exempel för egenkontroll. Om något inte ser bra ut talar vi om för dig vad verksamheten bör göra.

Som företagare betalar du en avgift för vår tillsyn, antingen per timme eller baserat på ett fast antal handläggningstimmar för ditt ärende. Avgiften baseras på riskbedömningar och kontrollbehov.

När vi har gjort tillsynen skriver vi oftast en rapport som verksamheten får. I vissa fall skickar vi ett föreläggande. Ett föreläggande är ett beslut om åtgärder som stöds av lagen. Till föreläggandet kan det kopplas vite, som är ett påtryckningsmedel som används för att få en person eller en verksamhet att följa miljönämndens beslut.

Om en verksamhet inte följer vissa bestämmelser och gör en överträdelse, kan den få betala en miljösanktionsavgift, som går till staten. Om vi misstänker att brott har begåtts är vi skyldiga att anmäla det till åklagare.

Vi kontrollerar och övervakar miljön

Miljöförvaltningen arbetar också med att hantera ansökningar och anmälningar samt med att utreda klagomål. Vi kontrollerar även att olika livsmedelsverksamheter hanterar och producerar mat på ett säkert sätt, så kallad livsmedelsinspektion. Dessutom följer vi upp hur Helsingborgs miljö mår genom att till exempel kontrollera grundvattnet, luftkvaliteten och livet i Öresund.

Vi arbetar i dialog med dig

Vi på miljöförvaltningen vill hålla en hög kvalitet i vårt arbete och vi har rutiner för att alla ärenden ska behandlas på samma objektiva sätt. Under tillsynsbesöken vill vi ha en dialog med dig om hur du kan förbättra din verksamhet. Gott bemötande är viktigt för oss och vi arbetar hela tiden för att ni ska uppfatta oss som tydliga och enkla att förstå. Det ska vara lätt att göra rätt.

Att tänka på inför ett tillsynsbesök

När miljöförvaltningen kommer på besök ställer vi frågor om rutinerna i din verksamhet. Du får också svara på frågor om hur du arbetar och om vilken kompetens som finns hos företaget. Ibland vill inspektören även titta på säkerhetsdatablad, tillstånd, förpackningsmärkningar och andra dokument. Det är viktigt att personer som vet hur ditt företag fungerar finns på plats vid besöket och att inspektören får tillträde till alla lokaler.

Miljöförvaltningens sanktioner

Vite

Ett föreläggande är ett beslut om åtgärder som ska göras med stöd av lagen. Till föreläggandet kan det kopplas vite. Vite är inte en straffavgift, utan ett påtryckningsmedel som används för att få en person eller en verksamhet att följa miljönämndens beslut, eller i ett ärende när det är särskilt viktigt att beslutet följs. Om beslutet följs av personen eller verksamheten, kommer något vite att dömas ut. Men om beslutet inte följs, trots miljönämndens beslut, kan förvaltningsdomstolen döma ut ett vitesbelopp.

Åtalsanmälan

Om miljöförvaltningen misstänker att brott har begåtts är vi skyldiga att anmäla det till en åklagare.

Miljösanktionsavgift

Om du som verksamhetsutövare bryter mot vissa bestämmelser i miljöbalken eller andra förordningar kan du få betala en miljösanktionsavgift. De överträdelser som är aktuella tas upp i förordningen om miljösanktionsavgifter. Avgiften du betalar går till staten.

Vanliga frågor om vårt uppdrag

Här hittar du svaren på några vanliga frågor om miljöförvaltningen uppdrag, avgifter och sanktioner.

Hitta och kontakta miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen i Helsingborgs stad finns på Henckels torg 4 i Oceanhamnen. Våra kontorstider är måndag till fredag kl. 8-16 (lunchstängt kl. 12 till 13). Vi tar endast emot bokade besök.

Du når oss på telefon 042- 10 50 00, eller mejl till miljoforvaltningen@helsingborg.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00