Taxor och avgifter

Miljöförvaltningens kostnader för tillsyn och annan myndighetsutövning ska så långt som möjligt täckas av avgifter, enligt taxor som kommunfullmäktige beslutar om. Som företag och verksamhetsutövare betalar du därför en avgift för tillsynen. Den årliga avgiften baseras på riskbedömningar och kontrollbehov.

För en del ärenden tar miljöförvaltningen betalt per timme och för andra ärenden har vi fasta avgifter, per år eller per ärende. I avgiften ingår bland annat läsning av dokumentation, besök på plats, efterarbete som att skriva rapporter eller föreläggande, och annat administrativt arbete. Läs mer om varför du betalar en avgift.

Varje år vid årsskiftet beslutar miljönämnden om en så kallad indexuppräkning, då taxan höjs för att följa kommunens kostnadsutveckling. För 2022 är timavgiften 1138 kronor. Denna timavgift gäller för vissa ärenden, för andra ärenden har vi fasta avgifter.

Taxor för miljö- och hälsoskydd

Följande taxor gäller för tillsyn inom miljö- och hälsoskydd:

Följande taxor gällde till och med 31 december 2015:

Avgifter för olika verksamheter

I listan nedan kan du läsa avgifterna för olika verksamheter där miljöförvaltningen gör tillsyn och tar emot anmälningar. Taxan baseras antingen på timavgiften och antalet arbetstimmar som ärendet tar (1138 kronor för 2022), eller en fast avgift med ett bestämt antal handläggningstimmar.

Taxor och avgifter

error_outline

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?