Taxor och avgifter

Miljöförvaltningens kostnader för tillsyn och annan myndighetsutövning ska så långt som möjligt täckas av avgifter, enligt taxor som kommunfullmäktige beslutar om. Som företag och verksamhetsutövare betalar du därför en avgift för tillsynen. Den årliga avgiften baseras på riskbedömningar och kontrollbehov.

För en del ärenden tar miljöförvaltningen betalt per timme och för andra ärenden har vi fasta avgifter, per år eller per ärende. I avgiften ingår bland annat läsning av dokumentation, besök på plats, efterarbete som att skriva rapporter eller föreläggande, och annat administrativt arbete. Läs mer om varför du betalar en avgift.

Varje år vid årsskiftet beslutar miljönämnden om en så kallad indexuppräkning, då taxan höjs för att följa kommunens kostnadsutveckling. För 2024 är timavgiften 1258 kronor. Denna timavgift gäller för vissa ärenden, för andra ärenden har vi fasta avgifter.

Taxor för miljö- och hälsoskydd

Följande taxor gäller för tillsyn inom miljö- och hälsoskydd:

Avgifter för olika verksamheter

I listan nedan kan du läsa avgifterna för olika verksamheter där miljöförvaltningen gör tillsyn och tar emot anmälningar. Taxan baseras antingen på timavgiften och antalet arbetstimmar som ärendet tar (1206 kronor för 2023), eller en fast avgift med ett bestämt antal handläggningstimmar.

Taxor och avgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00