Avfall och återvinning

På de här sidorna finns information om hur du som företagare ska samla in, sortera och återvinna olika sorters avfall från din verksamhet. Det finns också råd om hur du kan minska ditt avfall för att spara resurser och bidra till en bättre miljö.

Precis som hushåll så skapar de flesta verksamheter avfall. Vissa typer av avfall är du som företagare eller verksamhetsutövare skyldig att sortera ut och lämna in för återvinning. Det kallas att du har ett producentansvar. Förpackningar, elektronik, glödlampor, däck, läkemedel och strålkällor är några exempel på avfall där producentansvaret gäller. Även avfall och material där producentansvar inte gäller ska såklart, så långt det är möjligt, sorteras och lämnas för återvinning eller återanvändning.

NSR samlar in och återvinner avfall

I Helsingborg har Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ansvar för insamlingen av hushållsavfall på uppdrag av Helsingborgs stad. Det är därför NSR som du ska kontakta om du har frågor om din sophämtning eller vill teckna eller ändra ett abonnemang för sophämtning. På NSR:s webbplats hittar du aktuell information om driftstörningar och förseningar för sophämtningen i Helsingborg. Du hittar också information om förändrade tömningsdagar. Om du får problem med sophämtningen, ska du göra en felanmälan hos NSR:s kundtjänst.

Anteckna och rapportera farligt avfall

Alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar, mäklar eller handlar med farligt avfall ska regelbundet anteckna och rapportera in uppgifter om sitt farliga avfall till ett avfallsregister hos Naturvårdsverket. Du antecknar uppgifterna innan avfallet transporteras bort från din verksamhet. Senast två arbetsdagar efter att avfallet transporterats bort ska du sedan rapportera vidare till avfallsregistret via en e-tjänst eller API. Du ska också kunna visa uppgifterna för olika tillsynsmyndigheter.

Transportera avfall med rätt tillstånd

Om du ska transportera avfall från din verksamhet ska du ha tillstånd för det när det krävs. Du ska också dokumentera transporten och lämna avfallet till en transportör, behandlare eller mottagningsstation som har tillstånd att hantera det. För avfall som klassas som farligt avfall gäller särskilda regler.

Mer information om att transportera avfall och farligt avfall.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 - 17:00

Torsdag: 08:00 - 18:00

Fredag: 08:00 - 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00