Avfall och återvinning

På de här sidorna finns information om hur du som företagare ska samla in, sortera och återvinna olika sorters avfall från din verksamhet. Det finns också råd om hur du kan minska ditt avfall för att spara resurser och bidra till en bättre miljö.

Precis som hushåll så skapar de flesta verksamheter avfall. Vissa typer av avfall är du som företagare eller verksamhetsutövare skyldig att sortera ut och lämna in för återvinning. Det kallas att du har ett producentansvar.

Förpackningar, elektronik, returpapper, glödlampor, däck, läkemedel och strålkällor är några exempel på avfall där producentansvaret gäller. Även avfall och material där producentansvar inte gäller ska såklart, så långt det är möjligt, sorteras och lämnas för återvinning eller återanvändning.

NSR samlar in och återvinner avfall

I Helsingborg har Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ansvar för insamlingen av hushållsavfall på uppdrag av Helsingborgs stad. Det är därför NSR som du ska kontakta om du har frågor om din sophämtning eller vill teckna eller ändra ett abonnemang för sophämtning.

På NSR:s webbplats hittar du aktuell information om driftstörningar och förseningar för sophämtningen i Helsingborg. Du hittar också information om förändrade tömningsdagar.

Om du får problem med sophämtningen, ska du anmäla utebliven sophämtning till NSR.

Minimera avfallet i din verksamhet

Utöver producentansvaret så är alla verksamheter som ger upphov till avfall skyldiga att hantera det enligt miljöbalken och regler i andra lagstiftningar. Nationella avfallsplaner och avfallsplanen i Helsingborgs stad pekar också att vi tillsammans ska arbeta för att minimera och förebygga att avfall uppstår både i hushåll och verksamheter.

Transportera avfall med tillstånd

Om du ska transportera avfall i din verksamhet är du som företagare också ansvarig för att det lämnas till en transportör, verksamhet, bolag eller mottagningsstation som har tillstånd att hantera och ta emot det. För avfall som klassas som farligt avfall gäller särskilda regler.