Avfall och återvinning

På de här sidorna finns information om hur du som företagare ska samla in, sortera och återvinna olika sorters avfall från din verksamhet. Det finns också råd om hur du kan minska ditt avfall för att spara resurser och bidra till en bättre miljö.

Precis som hushåll så skapar de flesta verksamheter avfall. Vissa typer av avfall är du som företagare eller verksamhetsutövare skyldig att sortera ut och lämna in för återvinning. Det kallas att du har ett producentansvar.

Förpackningar, elektronik, returpapper, glödlampor, däck, läkemedel och strålkällor är några exempel på avfall där producentansvaret gäller. Även avfall och material där producentansvar inte gäller ska såklart, så långt det är möjligt, sorteras och lämnas för återvinning eller återanvändning.

NSR samlar in och återvinner avfall

I Helsingborg har Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ansvar för insamlingen av hushållsavfall på uppdrag av Helsingborgs stad. Det är därför NSR som du ska kontakta om du har frågor om din sophämtning eller vill teckna eller ändra ett abonnemang för sophämtning.

På NSR:s webbplats hittar du aktuell information om driftstörningar och förseningar för sophämtningen i Helsingborg. Du hittar också information om förändrade tömningsdagar. Om du får problem med sophämtningen, ska du göra en felanmälan hos NSR:s kundtjänst.

Anteckna och rapportera farligt avfall

Från 1 november 2020 gäller nya krav på att verksamheter ska rapportera in uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Ändringen i avfallsförordningen (2020:614) gäller alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar, mäklar eller handlar med farligt avfall. Verksamheter som lämnar ifrån sig, behandlar eller på annat sätt hanterar farligt avfall är sedan tidigare skyldiga att anteckna vissa uppgifter om avfallet.

Mer information om att rapportera till avfallsregistret på Naturvårdsverkets webbplats.

Vanliga frågor och svar om rapportering av farligt avfall på NSR:s webbsida.

Fokus på avfall i tillsynen

Med start under 2020 fokuserar miljöförvaltningen på avfall i vår tillsyn av miljö- och hälsofarliga verksamheter. Tillsynen handlar dels om hur avfallet hanteras, men framför allt om hur vi kan minimera och förebygga att avfall uppstår i din verksamhet. Vi gör tillsynbesök hos verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen.

Transportera avfall med rätt tillstånd

Om du ska transportera avfall från din verksamhet ska du ha tillstånd för det när det krävs. Du ska också dokumentera transporten och lämna avfallet till en transportör, behandlare eller mottagningsstation som har tillstånd att hantera det. För avfall som klassas som farligt avfall gäller särskilda regler.

Mer information om att transportera avfall och farligt avfall.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?