Informera om driftstörning eller olycka

Ibland händer något i en verksamhet, som kan påverka omgivningen eller människors hälsa. Det kan till exempel vara en driftstörning eller i värsta fall, en olyckshändelse. Då ska du kontakta miljöförvaltningen eller Helsingborg stads kontaktcenter och lämna information om händelsen.

När din verksamhet är en B eller C-verksamhet med tillstånds- eller anmälningsplikt är det extra viktigt att du direkt kontaktar tillsynsmyndigheten för att uppfylla de lagkrav som finns. Här kommer en lista som sammanfattar vad du ska göra om något händer.

1. Kontakta miljöförvaltningen

Du ska kontakta miljöförvaltningen i samband med driftsstörningen och informera om det det som hänt. Om din verksamhet är anmälnings- eller tillståndspliktig har du förmodligen en handläggare på miljöförvaltningen som du kan kontakta via telefon eller mejl. Om du inte får tag i din handläggare skicka ett mejl till miljoforvaltningen@helsingborg.se. Det går också bra att kontakta miljöförvaltningen via Helsingborg kontaktcenter på telefon 042-10 50 00. När vi får informationen bedömer miljöförvaltningen om vi behöver åka ut till platsen eller om kontakt via telefon eller mejl är tillräckligt.

2. Redovisa uppgifter

När du har hanterat händelsen ska du redovisa uppgifter om vad som hände, hur ni hanterade det i det akuta skedet och vilka förebyggande åtgärder som vidtagits eller planeras för att förhindra att något liknande inträffar igen. Ni lämnar enklast dessa uppgifter via stadens e-tjänst för att anmäla driftstörning eller olyckshändelse. När du anmäler händelsen i e-tjänsten legitimerar du dig med din e-legitimation via BankID på mobilen eller i datorn. Kontakta din bank för att få hjälp att börja använda e-legitimation.

3.  Komplettering och uppföljning

Miljöförvaltningen kommer sedan att bedöma om de uppgifter du har lämnat är tillräckliga. Om vi behöver mer information, kommer vi att be er om ytterligare uppgifter. Sedan gör vi oftast en uppföljning av det som hänt och dina åtgärder under ett av våra ordinarie tillsynsbesök.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?