Buller

Du som är hyresvärd eller ansvarar för en verksamhet bör enligt lag se till att buller inte stör omgivningen. Det är också ditt ansvar att utreda och rätta till eventuella problem och visa att ljudnivån är acceptabel.

En person som upplever en bullerstörning bör i första hand prata om problemet med dig som hyresvärd eller den som driver verksamheten. Om personen inte upplever att du åtgärdar störningen, kan hen anmäla den till miljöförvaltningen. Då är det upp till dig att redovisa vad som ska göras åt problemet. Miljöförvaltningen kan också kräva att det görs en mätning av ljudnivån.

Läs mer hur miljöförvaltningen tar hand om en anmälan om bullerstörning

När miljöförvaltningen bedömer buller inomhus tillämpas de riktvärden som finns i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00