Buller

Du som är hyresvärd eller ansvarar för en verksamhet bör enligt lag se till att buller inte stör omgivningen. Det är också ditt ansvar att utreda och rätta till eventuella problem och visa att ljudnivån är acceptabel.

En person som upplever en bullerstörning bör i första hand prata om problemet med dig som hyresvärd eller den som driver verksamheten. Om personen inte upplever att du åtgärdar störningen, kan hen anmäla den till miljöförvaltningen. Då är det upp till dig att redovisa vad som ska göras åt problemet. Miljöförvaltningen kan också kräva att det görs en mätning av ljudnivån.

Läs mer hur miljöförvaltningen tar hand om en anmälan om bullerstörning

När miljöförvaltningen bedömer buller inomhus tillämpas de riktvärden som finns i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13).

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?