Använd energin effektivt

Att använda energin i din verksamhet effektivt är viktigt både för ekonomin och miljön. Väljer du förnybara energikällor bidrar verksamheten även till samhällets omställning mot en klimatneutral framtid. Här finns stöd för att se över energianvändningen och exempel på hur andra har gjort.

Spara pengar och bidra till omställningen

Energieffektivisering går ofta hand i hand med att spara pengar. Att se över, laga eller byta ut delar i stödprocesser, som till exempel ventilation, belysning eller tryckluftssystem, är något som kan löna sig snabbt. Har din verksamhet ännu inte tittat på hur energianvändningen kan bli mer effektiv, kan det vara ett bra sätt att komma igång.

I en osäker omvärld, med en enorm klimatutmaning och ett hårt belastat energisystem, är det viktigt att hushålla med energin. Det motverkar effektbrist och bidrar till hela samhällets omställning. För din verksamhet handlar det om att använda energin mer effektivt och välja förnybara energikällor där det är möjligt.

Att hushålla med råvaror och energi bidrar positivt till flera olika miljö- och klimatmål. Därför är det ett krav enligt miljöbalkens hänsynsregler och gäller alla. För att kunna hushålla gäller det att ha god koll på både sin verksamhet och sin förbrukning, genom en regelbunden egenkontroll.

Stöd och råd i arbetet

Här är några myndigheter och aktörer som har mer information om effektiv energianvändning, byte av energikällor och ekonomiskt stöd för investeringar.

Så här har andra gjort

Det är smart att ta efter och lära av andra. Här finns några exempel på hur andra företag har gjort för att minska sin energianvändning.

Fokus på energi hos miljöfarliga verksamheter

Miljöförvaltningen kommer under åren 2024-2026 ha extra fokus på energi i tillsynen på miljöfarliga verksamheter. Vi kommer att titta på hur ni arbetar med energihushållning och energieffektivisering i er verksamhet.

Så här går tillsynen till:

  1. Först får ni en kort information om tillsynen, bokad tid för besöket och en länk till enkäten Energieffektivisering i er verksamhet. Det är viktigt att ni fyller i enkäten i god tid innan besöket och det går såklart bra att göra det reda nu.
  2. Därefter får ni en skrivelse med mer information kring energieffektivisering bland annat om hur ni steg för steg kommer igång med ert energiarbete.
  3. Vi gör ett tillsynsbesök i er verksamhet. Under besöket gör vi en rundvandring, diskuterar er redovisning och tittar på möjliga åtgärder. Sedan kommer vi överens om arbete framåt.

Observera! Om ni inte äger er fastighet vill vi att fastighetsägaren deltar vid besöket.

Har kommunens energi- och klimatrådgivare tid och möjlighet att delta utifrån lagstiftningen, så kommer även de att vara med och kunna ge goda råd och tips.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00