Helsingborgsdeklarationen är en satsning som innebär att staden tillsammans med aktörer från hela logistikkedjan tar sikte på att Helsingborgsregionen ska bli Europas mest snabbrörliga och hållbara logistiknav. Vill din verksamhet vara med? Då kan du ansluta dig till Helsingborgsdeklarationen. Här får du mer information om vad det innebär.

Helsingborgsdeklarationen är ett initiativ som samordnas av Helsingborgs stad. Syftet är att möjliggöra en ökande klimatomställning genom konkreta samarbetsprojekt.

Fem strategiska omställningsområden

I Helsingborgsdeklarationen lyfter vi fem områden med stark koppling till den gröna omställningen i olika delar av logistikkedjan.

Dessa omställningsområden har valts för att fokusera på områden i klimatomställningen som ligger nära verksamheterna och är möjliga att påverka.

Förpackningslogistik

Cirkularitet, återbruk och återvinning

Fossilfri energi

Smart och effektiv logistik

Teknik och infrastruktur

Tillsammans tar vi ledningen i den gröna omställningen

Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar. Det finns få frågor som är lika angelägen för vår framtida välfärd och grön tillväxt står högt upp på agendan för beslutsfattare världen över. För att undvika de mest katastrofala klimateffekterna måste vi snabbt minska utsläppen av växthusgaser.

Helsingborg är en av EU:s hundra klimatsmarta städer

Helsingborgs stad har redan gjort mycket och är en av EU:s hundra klimatsmarta städer, läs mer på helsingborg.se. Vi har också har blivit utsedd till Sveriges miljöbästa kommun fem gånger.

Sveriges bästa logistikläge

Helsingborgs stad har redan gjort mycket och är en av EU:s hundra klimatsmarta städer, läs mer på helsingborg.se. Vi har också har blivit utsedd till Sveriges miljöbästa kommun fem gånger.

Vi höjer nu ambitionsnivån

Vi höjer nu ambitionsnivån för klimat- och miljöarbetet ytterligare och siktar på att uppnå klimatneutralitet redan till år 2030. Och vi behöver hjälpas åt för att göra det möjligt.

Tillsammans tar vi ledningen i den gröna omställningen. Målet är att bli Europas mest snabbrörliga och hållbara logistiknav och akademin, politiken, näringslivet och civilsamhället sitter alla på viktiga pusselbitar.

Därför lanserar vi nu Helsingborgsdeklarationen. Tillsammans skapar vi ett nätverk och en plattform med aktörer från hela logistikkedjan. Alla som ansluter sig har ambitionen att accelerera sin gröna omställning mot klimatneutralitet 2030. Styrkan är att vi agerar tillsammans, i stort och smått och på alla nivåer i hela kedjan.

Gemensamma målet är nettonollutsläpp 2030

Vi har ambitionen att nå nettonollutsläpp år 2030. För att ställa om krävs samarbete inom branscher och mellan företag, politiker och tjänstemän på en nivå som aldrig skett förut. Vi måste arbeta på nya sätt och vi måste göra det tillsammans. Och det fort.

Helsingborgs stad har ambitionen att nå nollutsläpp år 2030. Det betyder att utsläppen av växthusgaser som till exempel koldioxid och metan ska motsvara noll senast år 2035. Det gäller transporter, el och fjärrvärme, uppvärmning, industri, arbetsmaskiner, jordbruk och avfall.

Läs mer om stadens klimatmål på helsingborg.se.

Vi står bakom
Helsingborgsdeklarationen

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 - 17:00

Torsdag: 08:00 - 18:00

Fredag: 08:00 - 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00