Helsingborgsdeklarationen

Helsingborgsdeklarationen är en satsning som innebär att staden tillsammans med aktörer från hela logistikkedjan tar sikte på att Helsingborgsregionen ska bli Europas mest snabbrörliga och hållbara logistiknav. Vill din verksamhet vara med? Då kan du ansluta dig till Helsingborgsdeklarationen. Här får du mer information om vad det innebär.

Join the Helsingborg Declaration (in English).

Helsingborgsdeklarationen är ett initiativ som samordnas av Helsingborgs stad. Syftet är att möjliggöra en ökande klimatomställning genom konkreta samarbetsprojekt.

Tillsammans tar vi ledningen i den gröna omställningen

Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar. Det finns få frågor som är lika angelägen för vår framtida välfärd och grön tillväxt står högt upp på agendan för beslutsfattare världen över. För att undvika de mest katastrofala klimateffekterna måste vi snabbt minska utsläppen av växthusgaser.

Helsingborgs stad har redan gjort mycket och är en av EU:s hundra klimatsmarta städer, läs mer på helsingborg.se. Vi har också har blivit utsedd till Sveriges miljöbästa kommun fem gånger.

Helsingborgsregionen har Sveriges bästa logistikläge och en betydande del av vårt näringsliv är kopplat till logistikkedjan.

Vi höjer nu ambitionsnivån för klimat- och miljöarbetet ytterligare och siktar på att uppnå klimatneutralitet redan till år 2030. Och vi behöver hjälpas åt för att göra det möjligt.

Tillsammans tar vi ledningen i den gröna omställningen. Målet är att bli Europas mest snabbrörliga och hållbara logistiknav och akademin, politiken, näringslivet och civilsamhället sitter alla på viktiga pusselbitar.

Därför lanserar vi nu Helsingborgsdeklarationen. Tillsammans skapar vi ett nätverk och en plattform med aktörer från hela logistikkedjan. Alla som ansluter sig har ambitionen att accelerera sin gröna omställning mot klimatneutralitet 2030. Styrkan är att vi agerar tillsammans, i stort och smått och på alla nivåer i hela kedjan.

Gemensamma målet är nettonollutsläpp 2030

Vi har ambitionen att nå nettonollutsläpp år 2030. För att ställa om krävs samarbete inom branscher och mellan företag, politiker och tjänstemän på en nivå som aldrig skett förut. Vi måste arbeta på nya sätt och vi måste göra det tillsammans. Och det fort.

Helsingborgs stad har ambitionen att nå nollutsläpp år 2030. Det betyder att utsläppen av växthusgaser som till exempel koldioxid och metan ska motsvara noll senast år 2035. Det gäller transporter, el och fjärrvärme, uppvärmning, industri, arbetsmaskiner, jordbruk och avfall.

Läs mer om stadens klimatmål på helsingborg.se. 

Fem strategiska omställningsområden

I Helsingborgsdeklarationen lyfter vi fem områden med stark koppling till den gröna omställningen i olika delar av logistikkedjan:

 • fossilfri energi
 • smart och effektiv logistik
 • teknik och infrastruktur
 • förpackningslogistik
 • cirkularitet, återbruk och återvinning.

Dessa omställningsområden har valts för att fokusera på områden i klimatomställningen som ligger nära verksamheterna och är möjliga att påverka.

Vi står bakom Helsingborgsdeklarationen

 • Helsingborgs stad
 • Greencarrier Freight Services / JAS
 • Svenska Retursystem
 • PostNord TPL
 • Catena
 • Johnson&Johnson
 • Frigoscandia
 • Odlarlaget
 • Robotminds
 • Serneke Sverige AB
 • Nowaste Logistics
 • Öresundskraft
 • Logicenters (NREP)
 • Prenad / Bravida
 • HUB Park
 • CLOSER/Lindholmen Sciencepark
 • ReLog / Lunds Universitet Campus Helsingborg
 • Boxon
 • Ängelholm Helsingborg Airport
 • Börje Jönsson Åkeri AB
 • Clemendo
 • Mobione
 • SLP
 • Helsingborgs Hamn
 • Scania Sverige – Region Syd
 • Castellum
 • Elonroad
 • Klimat-Transport
 • Ragn-Sells Recycling
 • Volvo Truck Center
 • Menigo
 • Skanska Fastigheter Sverige
 • Schenker AB
 • HBG City
 • Höganäs AB
 • Peab
 • BABLE
 • Nordic Edge
 • NSR
 • Wihlborgs
 • OF Ekeri
 • Kemira
 • EIT Urban Mobility (Europeiska institutet för innovation och teknik)
 • Greenfood AB

Är du intresserad av att ansluta dig till Helsingborgsdeklarationen?

Genom att ansluta dig till Helsingborgsdeklarationen ställer du dig bakom denna gemensamma insats. Det innebär att stegvis genomföra det gemensamma målet och åtagandena i din egen verksamhet. Det kan vara kopplat till något eller några av de fem strategiska omställningsområdena.

Helsingborgsdeklarationen är ett stöd i detta arbete men det är du själv som bär ansvaret för att genomföra omställningsarbetet.

Helsingborgsdeklarationens syfte är att vara ett samarbete för accelererad klimatomställning och har ambitionen att för anslutna verksamheter ge mervärden i form av:

 •  Nätverk för accelererad, affärsmässig klimatomställning
 • Synlighet, marknadsföring och varumärkesförstärkning
 • Samarbetsmöjligheter över gränser
 • Kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte
 • Tillfälle att inspirera och bli inspirerad
 • Ingångar till kommun, näringsliv, akademi, forskning och utveckling
 • Möjlighet att agera gemensamt vid påtryckning gentemot branschorganisationer och myndigheter
 • En del av ett sammanhang och positioneringen som Europas mest snabbrörliga och hållbara logistiknav
 • Omvärldsbevakning och samordning

Helsingborgsdeklarationen är en plattform för samarbete men inte en marknadsplats för den som vill sälja sina produkter. Det betyder att fokus och ingångsvärdet för nya samarbeten genom Helsingborgsdeklarationen behöver vara hur man kan accelerera sin egen klimatomställning med hjälp av andra snarare än hur man kan hjälpa andra att accelerera deras klimatomställning genom att köpa en viss produkt.

Ladda ner Helsingborgsdeklarationen (pdf 357 kB).

Helsingborgsdeklarationen, engelsk version (pdf 356 kB).

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?