Avsiktsförklaring

Det ska vara säkert, tryggt och attraktivt att driva företag i Helsingborgs stad. För att förstärka samarbetet med näringslivet för ett säkert och tryggt Helsingborg, tecknades det därför 2022 en avsiktsförklaring för sunt företagsklimat. Den här överenskommelsen ska verka som en länk mellan Helsingborgs stad, polisen och det lokala näringslivet.

Med utgångspunkt i en aktuell lägesbild och en orsaksanalys avseende brott, ordningsstörningar och otrygghet, bedrivs en strukturerad samverkan.

Syftet är att öka kunskapen kring det brottsförebyggande arbetet och trygghetsskapande åtgärder. Samtidigt ska det skapas effektiva kommunikationsvägar för samverkan. Detta ska leda till att minska den osunda konkurrensen och främja de företag som sköter sig.

Målsättningen med arbetet är:

  • öka deltagande aktörers medvetenhet om problemens omfattning, utseende och orsaker i området, samt tydliggöra ansvarsfördelningen när det kommer till brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter.
  • Öka deltagande aktörers kunskap om lämpliga brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter.
  • Skapa effektiva kommunikationsvägar mellan samverkande aktörer för ett ökat engagemang och informationsutbyte i frågor om brott, ordningsstörningar och otrygghet.
  • Motverka att seriösa företag som följer lagar och regler riskerar att slås ut till följd av osund konkurrens.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00