Greater Copenhagen

Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett politiskt samarbete som består av samtliga 33 skånska och 46 danska kommuner i Öresundsregionen.  Även Region Skåne, Region Hovedstaden och Region Sjælland ingår i samarbetet.

Greater Copenhagen & Skåne Committee är det förnyade Öresundssamarbete som startade 1 januari 2016. Målen med samarbetet är att:

  • Verka för att skapa en stark internationell infrastruktur
  • Öka attraktionskraften för investerare, turister, företag och talanger
  • Öka arbetsmarknadsintegrationen i regionen och påverka de lagar och gränshinder som bromsar tillväxten
  • Etablera gemensamma strategiska företagsinsatser
  • Främja den gemensamma marknadsföringen av regionen under varumärket Greater Copenhagen

Läs mer om Greater Copenhagen

Greater Copenhagen & Skåne Committes webbplats

Läs mer om Helsingborgs arbete inom ramen för Greater Copenhagen på helsingborg.se.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?